VaTaN

► "Mahzenden Göklere" ◄

Bu vaatler nasıl gerçekleşecek?


Bir çok parti sağlık alanında kronikleşen sorunların çözümü için mevcut sistemi iyileştirmeye dönük benzer vaatlerle bulundu. Peki bunun için gerekli kaynak var mı?

AKP, CHP, MHP ve DP sağlık alanında kronikleşen sorunların çözümü için mevcut sistemi iyileştirmeye dönük benzer vaatlerle vatandaştan oy istiyor. Ama tüm partiler bu vaatleri söylerken kafalarda soru işareti bırakıyorlar.

AKP, CHP, MHP ve DP, sağlık alanında kronikleşen sorunların çözümü için mevcut sistemi iyileştirmeye dönük benzer vaatlerle vatandaştan oy istiyor. Dört parti de “aile hekimliğinin yaygınlaştırılacağı, koruyucu sağlık hizmeti getirileceği, yoksulların primlerinin devlet tarafından ödeneceği, Genel Sağlık Sigortası sisteminin hayata geçirileceği” sözünü veriyor.

İktidarında uygulamaya soktuğu projelere devam edeceğini kaydeden AKP’nin bildirgesinin sağlık bölümünde 5 sayfa içinde iki kez tütün ve alkolle mücadele edileceği vurgusu yer alıyor. “Yoksulların primlerinin devlet tarafından ödenmesi ve özel sağlık sigortalarından yararlanma” vaadinde bulunan partiler bunu hangi kaynakla yapacakları konusunda net bir öneri getirmezken uzmanlar bu vaatleri gerçekçi bulmuyor.

CHP ve MHP’nin gündeme getirdiği “ilaç reklam ve tanıtımları” için vurguladığı net sınırlamalar ise uzmanlar tarafından destekleniyor.
AKP’nin “elektronik reçete ve fatura”, CHP’nin “sadece nüfus cüzdanı ile bedelsiz sağlık hizmeti alma”, MHP’nin “hastaneleri başhekimler yönetmeyecek” ve DP’nin “mecburi hizmet kaldırılacak” sözleri, bu dört partinin birbirinden ayrıldığı vaatler olarak dikkat çekiyor.

İşte dört partinin sağlık konusundaki vaatleri:

AKP

Koruyucu ve birinci basamak sağlık hizmetleri öncelikli olacak.
Yoksulların primleri devlet tarafından ödenecek.
Anayasa Mahkemesi tarafından bazı maddeleri iptal edilen Genel Sağlık Sigortası sistemi 1 Ocak 2008’den itibaren uygulamaya sokulacak.
Aile hekimliği bütün ülkeye yaygınlaştırılacak.
Gençlerin şiddet ve kazalardan, ilaç, tütün, alkol tüketimi gibi zararlı davranışlardan korunmaları için uygun stratejiler geliştirilecek.
Hastaneler ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında işlemler online olarak yapılabilecek.
Elektronik fatura ve reçeteleme sistemine geçilerek suiistimaller ve kaynak israfı önlenecek. Elektronik kimlik kartı uygulaması başlatılacak.

CHP

Koruyucu ve birinci basamak sağlık hizmetleri bedelsiz sunulacak. Herkes doktorunu seçebilecek ve bıçak parasına son verilecek.
Yoksulların sağlık primini devlet karşılayacak.
Bütün vatandaşları kapsayan Ulusal Sağlık Sigortası (USS) kurulacak. Özel Sağlık Sigortası, USS’nin tamamlayıcısı olacak.
Emekli Sandığı, Bağ-Kur, SSK ve yeşil karttaki eşitsizlikler kaldırılacak.
Vatandaşlar bütün sağlık hizmetlerini sadece nüfus cüzdanı ve vatandaşlık numarasıyla koşulsuz alacak. Yeşil kart kalkacak.
Ana rahminden ölüme kadar sağlık hizmetlerinin herkes için kolay ulaşılabilir, eşit olması sağlanacak.
Mahrumiyet bölgesinde görevlendirilen hekimlerin döneceği tarih ve yer, göreve gitmeden önce belirlenecek.
İlaç tüketimi denetimi sağlanıp reklam sınırlanacak.

MHP

Koruyucu ve birinci sağlık hizmetleri ücretsiz verilecek. Aile hekimliği uygulaması yaygınlaştırılacak.
Sağlık sigortası bütün nüfusa yaygınlaştırılacak.
Vatandaş adına bütün ödemeler sağlık sigortası tarafından yapılacak.
Başhekimlerin hastane yöneticisi olması yerine profesyonel yöneticilik uygulamasına geçilecek.
Hastanelerde muayene, laboratuvar, ameliyat ve randevuları bilgisayar ortamında verilecek.

İlaç tanıtım faaliyetlerinin amacını aşmasına izin verilmeyecek.
Sosyal Güvenlik Kurumu bütün kamu ve özel hastanelerden bir protokolle hizmet satın alabilecek. Sağlık serbest bölgesi oluşturulacak.
Sağlık sevk zinciri çerçevesinde kalmak şartıyla vatandaş hastane ve hekim seçme hakkına sahip olacak.

DP
Koruyucu sağlık hizmetleri ücretsiz verilecek.

Sigorta primlerini, ödeme gücü olmayanlar için devlet ödeyecek.

Genel Sağlık Sigortası sosyal devlet anlayışıyla yeniden hazırlanacak.

Özel sigortalardan hizmet alımı yapılabilecek.

Sevk zincirine dayalı hizmet verilecek.

Mecburi hizmeti kaldırarak gönüllü dağılım dengesi sağlanacak.

Hizmet odaklı, sürdürülebilir “Ulusal Sağlık Politikası” oluşturulacak.

Devlet, denetleyici, koordinasyon sağlayan yapıya kavuşturulacak.

Bütçeden sağlığa ayrılan kaynak yüzde 10 artırılacak.

Özel sektöre seçici teşvikler sağlanacak.

Sağlıkta KDV yüzde 5’in altına çekilecek.

UZMANLAR NE DİYOR?

Yoksullara prim vaadi gerçekçi değil
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy, partilerin sağlık politikalarının benzer olduğunu belirtirken, özel sağlık hizmetlerini, Genel Sağlık Sigortası’nın parçası haline getirmenin Türkiye gerçeğiyle bağdaşmadığını savundu. Gürsoy, partilerin farklı adlar altında uygulamaya söz verdikleri Genel Sağlık Sigortası için, “Sevk sistemi kaldırıldı. Sistemin sürdürülmesi mümkün değil” dedi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Feride Aksu, yoksulların primlerinin devlet tarafından ödenmesi vaadinin gerçekçi olmadığını savunuyor. İlaç reklam ve tanıtımlarına kesin sınır getirilmesi vaatlerine tam destek verdiklerini belirten Ataç, CHP’nin nüfus cüzdanıyla sağlık hizmeti alma önerisinin uygulanabilir olduğunu belirtti.

Çevre için öneriler yetersiz

Partilerin beyannamelerindeki ‘çevre’ bölümlerini yetersiz bulan sivil toplum örgütleri, ayrıca vaatlerin nasıl yapılacağı konusunun da net bir şekilde anlatılmadığı görüşünde

AKP

Sağlıklı ve dengeli bir çevre politikası çerçevesinde nüfusu 50 binin üzerinde olan şehirlerde atık sular arıtılacak. Atık suların arıtılmadan denizlere verilmesi önlenecek. Katı atık tesisleri yapılacak.
Ağaçlandırma, erozyonla mücadele çalışmalarına hız verilecek. Sivil toplum kuruluşlarının denetim desteği ile çevre kirliliği ortaya çıkmadan engellenecek.
Çevre düzeni planlarına hız verilecek.
Küresel ısınma ile ilgili daha önce başlatılan enerji, ulaştırma, tarım ve sanayi gibi sektörel alandaki çalışmalara kararlılıkla devam edilecek.

CHP

Enerji başta olmak üzere üretimde çevre dostu yöntemler desteklenecek.
Atık yöntemi için özel önlemler alınacak.
Çevre kirlenmesinin bedeli kullanana ve kirletene ödettirilecek.
Kişi başına yeşil alan miktarı AB standartlarını yükseltilecek. Çevrenin korunması TEMA gibi çevreci kuruluşlarla yürütülecek.
Yenilenebilir enerji kaynaklarından daha çok yararlanılacak. Erozyonla mücadele sürdürülecek.
Küresel ısınmaya karşı deniz ve demiryolu toplu taşımacılığının kullanımına ağırlık verilecek.

DP
Enerji gibi ekonomi sektörlerinin politikalarında çevre önlemleri dikkate alınacak.
Sürdürülebilir kentleşme ve yaşanabilir şehir anlayışı geliştirilecek.
Çevre alanında yerel yönetimin yetkileri güçlendirilecek. İnsan ve çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik verilecek.
Küresel ısınmaya yönelik önlemler kararlılıkla alınacak.
Çevreye zarar vermeyen nükleer enerji Türkiye’ye getirilecek. Nükleer atıklar çevreye zarar vermeyecek şekilde depolanacak.

MHP

Kentleşme ve sanayileşme sağlıklı, yaşanabilir bir çevre düşünülerek gerçekleştirilecek.
Yatırımlarda çevre dostu teknoloji kullanımı teşvik edilecek. Çevre düzeni planlarının ülke sathında tamamlanması sağlanacak.
Atık su arıtımı ve katı atıkların ekonomik geri dönüşümü sağlanacak.
Çevre denetiminde etkinlik için çevre zabıtası ve ihtisas mahkemeleri kurulacak.
Çevre bilgi sistemi oluşturulup erozyon önlenecek.

ÇEVRE KURULUŞLARI NE DİYOR?

Duymuşlar ve bildirgeye almışlar
TEMA Vakfı Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi, “Yapılamaz şeyler değiller, ancak hiçbirisi yeterli değil. Söylenenleri gelişmiş ülkeler zaten gerçekleştirmiş. Uçuk bir çevre vaadi yok, ama uygulama kararlılığı gerekiyor” dedi.
Greenpeace İklim ve Enerji Koordinatörü Hatice Atıcı, “devşirme” olarak nitelendirdiği çevrecilik anlayışı ürünü bildirgelerle sonuç alınamayacağını belirtti, “Partiler, çevre kuruluşlarının yıllardır söylediklerinden en duyulmuşları alıp beyannameye koymuş. Nasıl olduğunu anlatmıyorlar” diye konuştu.

Milliyet

Reklamlar

Haziran 29, 2007 - Posted by | Diğer, Güncel, Gündem, Genel, Haberler, Seçim, Siyaset, Son Dakika, Türkçe, Turkiye

Henüz yorum yapılmamış.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: