VaTaN

► "Mahzenden Göklere" ◄

Diyanet İşleri Başkanlığı Duyuru – Sözleşmeli 6000 İmam-Hatip ve 2500 Kur’an Kursu Öğreticisi Alımı


KAZANAN ADAYLAR İÇİN ATAMA VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

ÖNEMLİ:Sözleşmeli İmamhatip alımı ve Kur’an kursu öğreticisi yerleştirme sonuçları Açıklandı.Sonuçları Görmek için tıklayınız.

Diyanet Taban Puanları Açıkladı

Diyanet, Sonuçları Değiştirdi

KPSS 2007/5 yerleştirme işlemleri devam ederken, Diyanet İşleri Başkanlığı yeni bir alım ilanı daha yayımladı. Yayımlanan ilanlara göre 4/B’li statüde çalıştırılmak üzere, 2500 Kur’an Kursu Öğreticisi, 6000 adet de İmam Hatip alınacaktır. Öncelikle şunu belirtmek istiyoruz. Hem memur alımı hem de 4/B’li alımının aynı döneme denk getirilmesi bir çok kadronun boş kalmasına neden olacaktır. Hali hazırda çalışan 4/C’lilere başvuru hakkı tanınmaması ise diğer bir yanlıştır. Devamı için başlığa tıklayınız.Resmi Duyuru ve istenen belgeler şartlar sayfanın alt bölümlerinde verilmiştir.

AYNI DÖNEME DENK GELMESİ YANLIŞ OLMUŞTUR

ÖSYM tarafından yürütülmekte olan KPSS yerleştirmeleri 4 Temmuz’a kadar devam edecektir. Sonuçların açıklanması bir haftayı bulacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığının geçen hafta duyurusunu yayımladığı ilanlara başvurularda son gün ise 13 Temmuz’dur. 4/B’li alımının bu döneme denk gelmesi yerini beğenmeme gibi istemleri arttıracaktır.

Diğer taraftan, ÖSYM kamu kurumlarının 4/B’li personel alım yerleştirmelerini de yürütmektedir. Daha önce Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının 4/B’li personel alım işlemleri tamamlamıştır. Diyanet İşleri Başkanlığının, bu yerleştirme işlemlerini de ÖSYM’ye yaptırarak aynı kişilerin hem memur kadrolarına hem de 4/B’li pozisyonlara yerleşmelerini önüne geçmesi mümkün olabilirdi.

4/C’LİLERE BAŞVURU HAKKI TANINMAMIŞTIR

İlandaki bir diğer hata ise şuan çalışmakta olan 4/C’lilere başvuru hakkı tanınmamıştır. Bu şekilde çalışıp da 4/B’li pozisyonlara başvuracak olanlardan yerleşenlerin tespit edilmesi halinde sözleşmelerinin fesh edileceği belirtilmiştir. İlandaki bu düzenlemenin hiçbir hukuki gerekçesi bulunmamaktadır. 4/B’li pozisyona yerleşen bir adayın, bu nedenden dolayı sözleşmesinin daha sonra fesih edilmesi veya sözleşmesinin yapılmaması yanlış bir uygulama olup, bu yöndeki bir işlem idari yargıdan dönecektir.

YERLEŞTİRMELERİN PUAN ÜSTÜNLÜĞÜNE GÖRE YAPILACAK OLMASI GÜZEL BİR UYGULAMADIR

Diyanet İşleri Başkanlığının ilanındaki en güzel nokta yerleştirme işlemlerinin puan üstünlüğüne göre yapılacağının belirtilmiş olmasıdır. İlan metninde yer alan açıklama şu şekildedir: “Sıralama Başkanlığımızca bilgisayar ortamında KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere tercih durumuna göre yapılacağından, bilahare yer tespitleri Başkanlıkça yapılacak yerleştirmeye göre il müftülüklerince yapılacaktır.”
6000 İmamhatip Alımı / Duyuru 1

T.C.

BAŞBAKANLIK
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Sayı :
Konu:

Sözleşmeli İmam-Hatip Alımı

28.06.2007

D U Y U R U

 

 

 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINDAN

 

 

Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında bulunan cami ve mescitlerde din görevlisi ihtiyacının karşılanması amacıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’ncü maddesinin (B) bendi uyarınca 6.000 adet sözleşmeli imam-hatip alınacaktır.

Müracaat edeceklerde aranacak şartlar şunlardır:

 

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin A bendinde belirtilen şartları taşımak,

2-İmam-Hatiplik Yeterlik Belgesine sahip olmak,

3-2004-2006 KPSS (B) grubu sınavlarından herhangi birine girmiş olmak,

4-Erkek olmak,

5-Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar kurumlarından herhangi birinden emekli aylığı almıyor olmak,

6- İlahiyat fakültesi mezunu, ilahiyat ön lisans mezunu, hafızlık belgesine sahip imam-hatip lisesi mezunu, İmam-hatip lisesi mezunu olmak,

7-Sadece bir il’e müracaat etmiş olmak,

8-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’ncü maddesinin (C) bendi uyarınca yerleştirilip halen kısmi zamanlı geçici imam-hatip olarak görev yapanların müracaatlarının kabul edilmemesi, müracaat ettiklerinin sonradan anlaşılması halinde sözleşmelerinin iptal edileceği,

 

Alınan müracaatlar içinde;

 

a)Yeterli sayıda veya daha fazla ilahiyat fakültesi mezunu olması halinde öncelikle bunlar arasından,

b)Tahsis edilen kadro sayısından daha az ilahiyat fakültesi mezunu müracaat etmesi halinde bunlar yerleştirildikten sonra boş kadrolara ilahiyat ön lisans mezunları ve hafız imam-hatip lisesi mezunları arasından,

c)Tahsis edilen kadroların (a,b) fıkralarında belirtilen esaslar çerçevesinde doldurulamaması halinde müracaat etmiş, olan imam-hatip lisesi mezunları arasından,

 

• Sıralama Başkanlığımızca bilgisayar ortamında KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere tercih durumuna göre yapılacağından, bilahare yer tespitleri Başkanlıkça yapılacak yerleştirmeye göre il müftülüklerince yapılacaktır.

• Şartları taşıyan istekliler, 5 il tercihli iş talep formunu usulüne uygun şekilde doldurarak müracaatlarını 29/06/2007-13/07/2007 tarihleri arasında mesai bitimine kadar sadece bir İl’den olmak üzere İl Müftülüklerine bizzat elden teslim edeceklerdir. Postayla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

13/07/2007 tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

Başvuru için gerekli evraklar:

 

1-İş talep Formu

2-T.C. Kimlik nolu nüfus hüviyet cüzdanı sureti,

3-Öğrenim durumunu gösterir diploma sureti,

4-KPSS sonuç belgesi

5-İmam-hatiplik yeterlik belgesi.

 

 

6000 ADET SÖZLEŞMELİ İMAM-HATİPLERİN İLLERE GÖRE DAĞILIM LİSTESİPDF Dokümanı

2500 Kuran kursu öğreticisi alımı / duyuru 2

T.C.

BAŞBAKANLIK
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Sayı :
Konu:

Sözleşmeli Kur’an Kursu Öğreticisi Alımı

28.06.2007

D U Y U R U

 

 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINDAN

 

Başkanlığımıza bağlı Kur’an kurslarındaki öğretici ihtiyacının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi uyarınca sözleşmeli personel çalıştırılmak suretiyle karşılanması amacıyla 2500 adet sözleşmeli Kur’an kursu öğreticisi alınacaktır.

 

Müracaat edeceklerde aranacak şartlar şunlardır:

1)-657 sayılı Devlet memurları kanununun 48 inci maddesinin A bendinde belirtilen şartları taşımak,

2)-Kur’an kursu öğreticiliği yeterlik belgesine sahip olmak,

3)-2004-2006 KPSS (B) grubu sınavlarından herhangi birine girmiş olmak,

4)-Bayan olmak,

5)-Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar kurumlarından her hangi birinden emekli aylığı almıyor olmak,

6)-İlahiyat Fakültesi mezunu, ilahiyat ön lisans mezunu, hafızlık belgesine sahip imam hatip lisesi mezunu veya imam hatip lisesi mezunu olmak,

7) Halen kısmi zamanlı sözleşmeli Kur’an kursu öğreticisi olarak çalışanlar hariç olmak üzere fahri görev yapıp yapmadığına bakılmaksızın yukarda zikredilen şartları taşıyan istekli herkes müracaat yapabilecek,

8) İstekliler sadece bir il’e müracaat edebilecek ve 5 il tercihinde bulunabilecek

9) Birden fazla il’e müracaat edenlerin müracaatları kabul edilmeyecek, müracaat ettiklerinin sonradan anlaşılması halinde sözleşmeli olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

Alınan müracaatlar içinde;

a) Yeterli sayıda veya daha fazla İlahiyat fakültesi mezunu olması halinde öncelikle bunlar arasından,

b) Tahsis edilen kadro sayısından daha az İlahiyat fakültesi mezunu müracaat etmesi halinde bunlar yerleştirildikten sonra boş kadrolara ilahiyat ön lisans mezunları ve hafız imam hatip lisesi mezunları arasından,

c) Tahsis edilen kadroların (a,b) fıkralarında belirtilen esaslar çerçevesinde doldurulamaması halinde müracaat etmiş olan imam hatip lisesi mezunları arasından,

• Sıralama Başkanlığımızca bilgisayar ortamında KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere tercih durumuna göre yapılacağından, bilahare yer tespitleri Başkanlıkça yapılacak yerleştirmeye göre il müftülüklerince yapılacaktır.

• Şartları taşıyan istekliler 5 il tercihli iş talep formunu usulüne uygun olarak doldurarak müracaatlarını 29/06/2007- 13/07/2007 tarihleri arasında mesai bitimine kadar sadece bir il’den olmak üzere il müftülüklerine bizzat elden teslim edeceklerdir. Postayla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

13/07/2007 tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuru için gerekli evraklar;

1- İş talep formu,

2- Nüfus hüviyet cüzdanı sureti,

3- Öğrenim durumunu gösterir diploma sureti

4- KPSS sonuç belgesi,

5- Kur’an kursu öğreticiliği yeterlik belgesi sureti,

 

 

 

 

SÖZLEŞMELİ KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ İLLERE GÖRE DAĞILIM LİSTESİPDF Dokümanı

 

 

KAZANAN ADAYLAR İÇİN ATAMA VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

ÖNEMLİ:Sözleşmeli İmamhatip alımı ve Kur’an kursu öğreticisi yerleştirme sonuçları Açıklandı.Sonuçları Görmek için tıklayınız.

ÖNEMLİ:Sözleşmeli İmamhatip alımı ve Kur’an kursu öğreticisi yerleştirme sonuçları Açıklandı.Sonuçları Görmek için tıklayınız.

Diyanet, Sonuçları Değiştirdi

 

Temmuz 2, 2007 - Posted by | Diyanet, Diğer, Güncel, Gündem, Genel, Haberler, KPSS, Memurlar, Son Dakika, Türkçe, Turkiye

61 Yorum »

 1. kuran kursu öğreticilerin kaçı düz imam hatip mezunu olacak

  Yorum tarafından eda | Temmuz 6, 2007 | Cevapla

 2. sonuçlar nezaman belli olacak

  Yorum tarafından mustafa | Temmuz 16, 2007 | Cevapla

 3. sözleşmeli olanlar 20 Temmuz’da açıklanacak

  Yorum tarafından masiva | Temmuz 17, 2007 | Cevapla

 4. 20 Temmuzda sonuçlara http://www.diyanet.gov.tr den bakabilirsiniz

  Yorum tarafından masiva | Temmuz 17, 2007 | Cevapla

 5. kuran kursu öğreticiliği yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak!

  Yorum tarafından melek | Temmuz 21, 2007 | Cevapla

 6. kuran kursu öğreticiliği yerleştirme sonuçlarını öğrenmek istiyorum.

  Yorum tarafından GÜLTEN ÇATAK | Temmuz 21, 2007 | Cevapla

 7. sonuç

  Yorum tarafından GÜLTEN ÇATAK | Temmuz 21, 2007 | Cevapla

 8. hahaha

  Yorum tarafından GÜLTEN ÇATAK | Temmuz 21, 2007 | Cevapla

 9. kur’an kursu öğreticiliği sınavnı kazananları nasıl öğrenebiliriz ve nerden

  Yorum tarafından meryem | Temmuz 24, 2007 | Cevapla

 10. 20 temmuz da sözleşmeli imam atamalarının sonuçları açıklanacağını en yetkili ağızıdan duyduğumuz halde neden açıklanmadı acaba ?

  işin içinde bir hile olmazsa bari…
  evet işte böyle…
  diyanete dahi gövenemiyorsunuz…

  Yorum tarafından ali seyrek | Temmuz 29, 2007 | Cevapla

 11. 4-B sözleşmeli kuran kursu öğreticiliği yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak!

  saygılarımla

  Yorum tarafından ülkü demirtaş | Temmuz 29, 2007 | Cevapla

 12. nezaman sözleşmeli sonuçları açıklanacak bilgi alabilirmiyim

  Yorum tarafından necmettin | Ağustos 1, 2007 | Cevapla

 13. sözleşmeli atamaları hangi tarihte belli olacak öğrensek rahatlamamıza yetecek

  Yorum tarafından şaban | Ağustos 1, 2007 | Cevapla

 14. türkiye ömür törpüsü vallahi başka bir şey değil

  Yorum tarafından şenay | Ağustos 3, 2007 | Cevapla

 15. arkadaşlar 15 ağutosu bekleyin

  Yorum tarafından babali_25 | Ağustos 3, 2007 | Cevapla

 16. sonuçlar açıklansın diya beklerken sonuca bak alınamadık.her zaman hafız ve ilahiyat mezunları alındı. ne zaman imam hatip mezunlarını alacaksınız söylermisiniz.imam hatip okuduk diye pişmanmı olalım yani.yine giremedik ne zaman girecez artık yaaa

  Yorum tarafından murat | Ağustos 4, 2007 | Cevapla

 17. offffffffff ne biçim atama bu

  Yorum tarafından ayşe | Ağustos 4, 2007 | Cevapla

 18. yerleştirme puanlarını öğrenebilirizmiyiz ayrıca biz tercih ettiğimizde illere göre kontejanlar bu kadar yüksek değildi ben şunu anladım ki imam hatiplere haksızlığı içimizden birileri bile yapabiliyormuş puanlarımız yüksek olduğu halde hala yerimizde sayıyoruz. artık diyanete de güvenimiz kalmadı… şimdi siz yetkililer söyleyin kimin kapısını nasıl ve ne şekilde çalacağız…
  saygılar.

  Yorum tarafından elif | Ağustos 4, 2007 | Cevapla

 19. diyanet illere göre sonuçları ve yerleşenlerin puanlarnı yayınlamazsa insanların gözünde şaibeli duruma düşer.Eğer imam hatip mezunları alınmayacaksa neden onları imtihana tabi tutuyorlar. ben 68le yerleşemezken adamlar50ile yerleşiyormuş.hak bu mu*?

  Yorum tarafından yunus emre | Ağustos 4, 2007 | Cevapla

 20. evet sonuçlar açıklandı da yerleştirme puanları nerde bilen varsa lütfen…bari onu bilelim.buarada yerleşenlere hayırlı olsun…inşallah haksızlıklar olmamıştır?!….

  Yorum tarafından susuz ankaralı | Ağustos 4, 2007 | Cevapla

 21. Allah aşkına söylermisiniz diyanet işleri başkanlığı imam hatip lisesi mezunlarını gerçekten gözden çıkardıysanız söyleyin hiç kimseye imitlendirmeyin.almaya niyetiniz yoksa açık açık söyleyin müracaat etmesin arkadaşlar.bir daha alım olacakmı?üçüncü defa hayaller suya düştü.ne olur net olunuz imam hatipli kaç kişi aldınız bu atamada aldınızmı almadınızmı?

  Yorum tarafından erdal özdemir | Ağustos 4, 2007 | Cevapla

 22. Allah aşkına söylermisiniz diyanet işleri başkanlığı imam hatip lisesi mezunlarını gerçekten gözden çıkardıysanız söyleyin hiç kimseye imitlendirmeyin.almaya niyetiniz yoksa açık açık söyleyin müracaat etmesin arkadaşlar.bir daha alım olacakmı?üçüncü defa hayaller suya düştü.ne olursöyleyiniz imam hatipli kaç kişi aldınız bu atamada aldınızmı almadınızmı?gerçekten alınmayacaksa bizleri duyuru yapıp yapıp bizlere ümit pompalamayınız.sonra geçen zamana yazık oluyoo..kazananlara selam ve tebrikler.hayırlısı olsun.İNŞAALLAH…

  Yorum tarafından erdal özdemir | Ağustos 4, 2007 | Cevapla

 23. Bir daha alım olacak mı?Olacaksa lütfen haksızlığın önlenmesi için ihl mezunlarını alsınlar.Kpss den 50,lerde alanlar bile girdiyse adalet bu mu?Bu görevi almaya çok ihtiyacım var.Kurtuluş olarak görüyordum.Benim ve benim gibilerin hali ne olacak?.Kpss puanım 73, aslında önlisans mezunuym,Başka bölüm olduğu için lise mezunu statüsünde işlem görüyorum.Ama kpss’ye girerken üniversite mezunu olarak girdim.Bir başkası bu sene ilahiyat önlisansı bitirecek fakat kpss’ye lise mezunu olarak giriyor ve 90’larda puan alıyor.Sonuç:kolay sorularla 90’lı puan alarak göreve alınıyor,ben açıkta kalıyorum.Yorumu size bırakıyorum……

  Yorum tarafından lale | Ağustos 5, 2007 | Cevapla

 24. Bir daha alım olacak mı?Olacaksa lütfen haksızlığın önlenmesi için ihl mezunlarını alsınlar.Kpss den 50,lerde alanlar bile girdiyse adalet bu mu?Bu görevi almaya çok ihtiyacım var.Kurtuluş olarak görüyordum.Benim ve benim gibilerin hali ne olacak?.Kpss puanım 73, aslında önlisans mezunuym,Başka bölüm olduğu için lise mezunu statüsünde işlem görüyorum.Ama kpss’ye girerken üniversite mezunu olarak girdim.Bir başkası bu sene ilahiyat önlisansı bitirecek fakat kpss’ye lise mezunu olarak giriyor ve 90’larda puan alıyor.Sonuç:kolay sorularla 90’lı puan alarak göreve alınıyor,ben açıkta kalıyorum.Yorumu size bırakıyorum……
  yetkililer duyun sesimizi.

  Yorum tarafından lale | Ağustos 5, 2007 | Cevapla

 25. bu sene kpss sınavı nezaman yapılacak imam hatip mezunu olan kaç kuran kursu öğreticisi alınacak

  Yorum tarafından neslihan | Ağustos 5, 2007 | Cevapla

 26. acaba diyorum imam hatip lisesini okumakla hayatımın en büyük yanlışınımı yaptım

  Yorum tarafından mustafa | Ağustos 5, 2007 | Cevapla

 27. ARKADAŞLAR 2500 DİYORLAR AMA BU VERDİKLERİ LİSTEDE 1786 KİŞİ GÖZÜKÜYOR.BU NASI OLUYOR ACEBA.İNANMAYAN TEK TEK SAYABİLİR.ACİLEN CEVAP YAZAN OLURSA SEVİNİRİM

  Yorum tarafından ŞEYMA | Ağustos 5, 2007 | Cevapla

 28. acaba bir sonraki yeterlilik sınavı ne zaman yapılacak ben k.maraş veya yakın hangi ilde olacak beni bilgilendirirseniz sevinirim

  Yorum tarafından RAMAZAN | Ağustos 5, 2007 | Cevapla

 29. ve bundan sonra bir atama daha yapılacakmı

  Yorum tarafından RAMAZAN | Ağustos 5, 2007 | Cevapla

 30. ben saydım seyme kardesım basbayagı 2500 atama yapılmısve bende acıkta kalanlardanım ama tekrar 11. ayda fılan bos kalan kadrolara yerlestırme yapılacagını duydum bakalım hayırlısı

  Yorum tarafından sugra | Ağustos 7, 2007 | Cevapla

 31. bütün ihl mezunları adına söylemek gerekirse haksızlık yapıldığı açıkça ortadadır.hafızlık belgesi sadece imamlığın gerektirdiği tüm şartları taşıdığı kanısında değiliz.gören göz kılavuz istemez.bizlerin yerleştirilmesi yapılmayacaksa neden tercih yaptırıldı.anlamış değilim.boşu boşuna ümit veripte sonucunda hüsrana uğratılıyoruz.bunuda anlamış değiliz.kpss puanları artık bundan sonra değerlendirilmeyecekse niye kpss puan belgesi isteniyor.benim puanım 75 olduğu halde 40 puanla atama yapılırsa insan gayri ihtiyari bu işte başka şeylerin olduğu açıkça ortadadır.yeterlilik belgesi almak acaba boşunamı?acele cvp bekliyorum

  Yorum tarafından ahmet | Ağustos 7, 2007 | Cevapla

 32. acaba bir daha kadrolu veya sözleşmeli statüsünde yerleştirilme yapılacakmı?ne zaman ve nasıl bizi bilgilendirirseniz çok memnun kalacağız.gerçi yerlerştirilsede bizlere sıra gelirmi o da bi muamma yinede insan ümitsiz yaşayamıyor.gereğini arz ederiz

  Yorum tarafından ahmet | Ağustos 7, 2007 | Cevapla

 33. çok bekledim lakin en sonunda oldu.trabzona gidiyorum hafız yetiştirmeye

  Yorum tarafından aslı | Ağustos 9, 2007 | Cevapla

 34. çok bekledim lakin en sonunda oldu.trabzona gidiyorum hafız yetiştirmeye açıkta çok kaldım ben bana bir kapı açıldı. Rabbim herkeze kapıların en güzelini en hayırlısını açsın İNSAELLAH

  Yorum tarafından aslı | Ağustos 9, 2007 | Cevapla

 35. Ben 4 yıdır fahri imamlık yapıyorum 6 ayda vekil imamlık yaptım her yaz 35 40 tane öğrenci okutuyorum ve yevmiye ile geçimimi sağlıyorum.Müftülüğün de bir katkısı olmuyor,(teselli ve kaymakamlığın verdiği bir çuval erzaktan başka)Kpss’den 75.600 puan aldım.şimdi benim cemaatimin önüne 46 puanla hafızlığın ha sını unutan bir arkadaş gelecek(değerini bilen hafızlardan özür dilerim) onuç(?)ya ben yanlış yapıyorum ya da haksızlığa uğruyorum ama olsun sonuçta tüm hak sahiplerinin hakkının verildiği zaman gelmiyecek mi…

  Müftülüğün de bir katkısı olmuyor

  Yorum tarafından mustafa | Ağustos 9, 2007 | Cevapla

 36. İlahiyat mezunuyum ve bir köyde imamlık yapıyorum.Ulaşım sorunum var.Buna yazları susuzluk da eklenince biraz zor oluyor.Tek olunca neyse de çocuk oldukdan sonra doktoru,kontrolü zor olmaya başladı.Yurt dışına müraacat etmek istedim tecrübe gerekiyor dediler.Merkeze yakın bir yere gideyim dedim hem sınav açılmadı hem de ev sorunu var.Zaten direk merkez bir yerde imamlığa başlayanlar nasıl başlıyor anlayabilmiş değilim. Soruyorum köyde camiyi, namazı bırakıp bir yere gidemeyen ,gittiğinde otobüs olmadığı için ancak akşam dönebilen ben nerede tecrübe kazanabilirim.

  Yorum tarafından Nurullah | Ağustos 15, 2007 | Cevapla

 37. İlahiyat mezunuyum ve bir köyde imamlık yapıyorum.Ulaşım sorunum var.Buna yazları susuzluk da eklenince biraz zor oluyor.Tek olunca neyse de çocuk oldukdan sonra doktoru,kontrolü zor olmaya başladı.Yurt dışına müraacat etmek istedim tecrübe gerekiyor dediler.Merkeze yakın bir yere gideyim dedim hem sınav açılmadı hem de ev sorunu var.Zaten direk merkez bir yerde imamlığa başlayanlar nasıl başlıyor anlayabilmiş değilim. Soruyorum köyde camiyi, namazı bırakıp bir yere gidemeyen ,gittiğinde otobüs olmadığı için ancak akşam dönebilen ben nerede tecrübe kazanabilirim.Lütfen yayınlayın

  Yorum tarafından Nurullah | Ağustos 15, 2007 | Cevapla

 38. 6 yıl fahri öğreticilik yaptım. şu anda ise 4c ile görev yapmaktayım. biden sonra alınanlar hem düşük puanla hem de 4b ile alındılar. sizce bunda bir haksızlık yokmu. biz ne zaman 4b ye veya kadroya alınacağız

  Yorum tarafından yasemin | Ağustos 15, 2007 | Cevapla

 39. benim 79.996 puanım var bize hocalık dediler ümit verdiler şimdide hüsrana uğrattılar haksızlık bu madem bu kadar ilahiyatçı vardı niye bize ümit verdiniz biran önce bizlerede bir kapı açın ben bu işe 1,5 yıldır emek verdim bir gecede saçıma ak düştü üzüntümden sizi allaha havale ettim

  Yorum tarafından rahime akpınar | Ağustos 16, 2007 | Cevapla

  • Allah tan başka hiç kimseden yardım dileme fatihada demiyormu yalnız senden yardım dileriz onun için bir kapı açacaksa oda Allah tır karamsarlığa kapılma sabret bak bende senin gibiyim 80 aldım ama olmadı Allah bü yüktür bizede hayırlı kapı açar inşallah

   Yorum tarafından Ahmet | Nisan 2, 2016 | Cevapla

 40. Ben almanyadan katiliyorum yeni kuran kursu ogreticisi alinacakmi genis bilgi vermenizi rica ederim Allah yar ve yardimcimiz olsun

  Yorum tarafından Hafiz Muhammet | Eylül 26, 2007 | Cevapla

 41. ben imam hatip lisesi mezunuyum.
  birdaha ki kuran kurslari ögreticilik yeterlik sinavi ne zaman olacak ?
  ögrenebilir miyiz?

  Yorum tarafından Korkmaz Süleyman | Ekim 19, 2007 | Cevapla

 42. Ben imam Hatip mezunuyum. 5 yil imamlik yaptim ve görevden ayrilip yurtdisna gittim. Simdi görev almak istiyorum bana söylenen kadro acilmadi türkiye’de imam acigi var en kisa zamanda kadro acilmasini istiyorum.Benim gibi cok kisi var.LÜTFEN YAYINLAYIN

  Yorum tarafından Davut | Ekim 21, 2007 | Cevapla

 43. selamlar, bir rica, acaba en yakın zamanda kuran kursu öğreticilik sınavı ne zaman yapılacak bildirir misinzi?

  Yorum tarafından eda | Aralık 6, 2007 | Cevapla

 44. 4/c statüsünden 4/b statüsünde kuran kursu öğreticisi alma işleminde neden kpss sınavında yüksek puandan aşağı doğru talep edenleri tercih etmeyip de en az 3 ay süreyle çalışma zorunluluğunun yanında kpss den en az 40 puan alma şartını getiriyorsunuz. Sizin adalet ilkenize yakışırmı. Benim çocuğum daha önceki taleplere müracaat etti 83 puanla yerleşemedi. Kendisi imam-hatip lisesi mezunu olup kuran kursu öğreticiliği belgesi mevcuttur. Şimdi ise hafızlık çalışması yapmaktadır. sizler yüksek puandan düşük puana doğru talepte bulunmazda adamı olanın işe yerleşmesi doğrultusunda talep verirseniz bu vebalin altından ahirette kalkabilirmisiniz.

  Yorum tarafından mustafa yıldız | Aralık 6, 2007 | Cevapla

 45. 2008 imam hatiplik sınavı ne zaman yapılacak bu sefer lütfen imam hatip alsınlar bilgi verirseniz sevinirim teşekür ederim.

  Yorum tarafından nedimokutan | Mayıs 4, 2008 | Cevapla

 46. ben manısa gördes ten yazıyorum bu bir yorum degıl bu benim iştegim
  mayış ayı sonun da imamlık sınavı olacak dıyorlar olacak mı olmayacak mı kesın bılgı ıştıyorum
  artık cok sabırsızım haber edeseniz çok sevinirim allah razı olsun allaha emanet olu…

  Yorum tarafından Nevzat TOZUN | Mayıs 19, 2008 | Cevapla

 47. nasıl yapacağız

  Yorum tarafından ahmet | Haziran 12, 2008 | Cevapla

 48. yapcaksanız yapın ihl mezunlarn atamalarını dalga mı geciyorsunuz helal etmiyoruz kimseyeyazıklar olsun be diyanet bile…….

  Yorum tarafından fatma | Haziran 20, 2008 | Cevapla

 49. bu yıl yani 2008 de yeterlilik için sınav açılacak mı

  Yorum tarafından murat çakar | Haziran 26, 2008 | Cevapla

 50. hafızlık belgem var lise mezunuyum kpssden iyialdım ama su imam hatıp dıpşoması yok muezzin olamıyormuyum acaba

  Yorum tarafından muzaffer | Nisan 15, 2009 | Cevapla

 51. imam hatipler için yeterlilik mayısta açılması bekleniyo aeo

  Yorum tarafından hafız_bayram | Nisan 21, 2009 | Cevapla

 52. slm tüm islam elemdeki kardeşlerime ilk önce yeterlik sınavı diyanetimiz 2 senede bir yayılıyordu ama bu sene 3 seneyide geçti ben 3 senedir bu sinavı bekliyorum ama ortalıkta bi şey yok lütfen biraz öce olsun gereğini yapılmasına arz ederim teşekürler

  Yorum tarafından mevlut | Haziran 1, 2009 | Cevapla

 53. hgfdhrdtjd

  Yorum tarafından mevlut | Haziran 1, 2009 | Cevapla

 54. arkadaşlar d.i.b.’ı aradım kadro işleriyle ilgilenen sorumlu başkan”1-2 ay’a kadar sözleşmeli imam hatib alımı olacak arkadaşlar hazırlık yapıyorlar” dedi

  Yorum tarafından aytekin | Ocak 31, 2010 | Cevapla

 55. yeterlilik sınavı başlı başına adaletsiz yapılıyor.2009da yapılan yazılı sınavdan 91 aldım sözlü sınavda elendim ezber veremediğim için. iyi bir öğretici olmanın şartı iyi ezber yapmakmı ezber yeteneği iyi olmayanlar boşunamı ilhyt okudu iyi okumak iyi öğretmek anlamınamı geliyor.iyi okuyup kötü öğreten yalan yanlış fetvalar veren hocaların vebalini kim üstlenecek?ihl mezunu iyi kuran okuyabilir fakat eğitim dersleri almamıştır,bunu nasıl gözardı ediyorlar nasıl ilahiyat okuyanla bir tutuyorlar lütfen bu sınavları takrar düzenleyin,

  Yorum tarafından hatice | Ağustos 5, 2010 | Cevapla

 56. yeterlilik sınavları hakkında bilgi verir misiniz?

  Yorum tarafından Maşide Zeynep Şıhlı | Eylül 28, 2010 | Cevapla

 57. ben imamolmak isterim bende yeterlilik var şuan elimde …….

  Yorum tarafından yusuf | Ağustos 15, 2011 | Cevapla

 58. dedim ya işte…

  Yorum tarafından yusuf | Ağustos 15, 2011 | Cevapla

 59. ben askerden yenigeldin imam hatip mezunuyum ne işe yarayabilirim acaba

  Yorum tarafından yusuf | Ağustos 15, 2011 | Cevapla

 60. Bilgilendirdiğiniz için teşekkürler

  Yorum tarafından Ayşe | Ekim 28, 2011 | Cevapla


Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: