VaTaN

► "Mahzenden Göklere" ◄

Sendika Üye Sayıları ve Yetkili Sendikalar Açıklandı


15 Ağustos’ta başlayacak olan toplu görüşmelere hangi sendikaların katılacağı belli oldu. Açıklanan veriler, geçen yıl ile aynıdır. Buna göre Türkiye Kamu Sen 8, Memur Sen 2, KESK ise 1 hizmet kolunda yetki aldı. Sendika bazında üye sayıları ve hizmet kolu bazında yetkili sendikaların kimler olduğunu görmek için başlığa tıklayınız.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kurumlarda çalışan toplam kamu görevlisi sayısı ile sendikalar itibarıyla üyelik kesintisi yapılan üye sayılarını dikkate alarak her yıl 15 mayıs tarihi itibarıyla hizmet kollarındaki bütün kamu görevlileri sayısı ile hizmet kolundaki sendikaların üye sayılarını tespit ederek, her hizmet kolundaki yetkili kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonların toplam üye sayısını belirler ve sonuçları her yıl temmuz ayının ilk haftasında Resmî Gazetede yayımlar.2007 yılına ait rakamlar bugün yayımlandı…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ve 9/11/2001 tarihli 24578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sendika Üye Sayıları ve Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca 15/5/2007 tarihi itibariyle Kamu Görevlileri Sendikalarının ve Konfederasyonlarının üye sayıları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Tebliğ olunur.

Hizmet Kolunun Adı Toplam Kamu Görevlileri Sayısı Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı Bağlı Olduğu Konfederasyon Sendika Dosya No Toplam Üye Sayısı Sendikalaşma Oranı (%)
Büro Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri 161.593 BES (Büro Emekçileri Sendikası) KESK 32 23.212 14,36
TÜRK BÜRO – SEN (Türkiye Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) TÜRKİYE KAMU – SEN 36 34.894 21,59
BÜRO MEMUR – SEN (Büro Memurları Sendikası) MEMUR-SEN 63 14.298 8,85
BÇS (Bağımsız Büro Çalışanları Sendikası) BASK 89 970 0,60
HÜR BÜRO-SEN (Hürriyetçi Büro Hizmetleri Sendikası) HÜR KAMU-SEN 98 7 0,00
BİRLEŞİK BÜRO-İŞ (Birleşik Büro Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası) BAĞIMSIZ 124 372 0,23
Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri 775.025 TÜRK EĞİTİM – SEN (Türkiye Eğitim ve Öğretim Bilim Kültür Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) TÜRKİYE KAMU – SEN 12 145.791 18,81
EĞİTİM – SEN (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası) KESK 14 119.909 15,47
EĞİTİM – BİR – SEN (Eğitimciler Birliği Sendikası ) MEMUR-SEN 28 95.949 12,38
TEM – SEN (Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası) BAĞIMSIZ 43 1.899 0,25
HÜR EĞİTİM-SEN (Hürriyetçi Öğretim Bilimleri Hizmetleri Sendikası) HÜR KAMU-SEN 93 56 0,01
BAĞIMSIZ EĞİTİMCİLER SENDİKASI (Bağımsız Eğitimciler Sendikası) BASK 94 1.129 0,15
ÖĞRETMEN-SEN (Öğretmenler Eğitim Öğretim ve Bilim Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 106 212 0,03
ÇES (Çağdaş Eğitimciler Sendikası) BAĞIMSIZ 41 16 0,00
ATA EĞİTİM-SEN (Ata Eğitim Bilim ve Kültür Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 116 108 0,01
TEÇ-SEN (Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 125 3.053 0,39
KUVAYI EĞİTİM-SEN ( Kuvayı Miliye Eğitim Sendikası) BAĞIMSIZ 126 15 0,00
EĞİTİM-İŞ (Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası) BAĞIMSIZ 120 8.384 1,08
ANADOLU EĞİTİM-SEN (Anadolu Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası) BAĞIMSIZ 112 173 0,02
Sağlık ve Sosyal Hizmetler 329.833 TÜRK SAĞLIK – SEN (Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) TÜRKİYE KAMU – SEN 5 78.472 23,79
SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası) KESK 16 36.419 11,04
SAĞLIK – SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) MEMUR-SEN 30 45.584 13,82
BİRLEŞİK SAĞLIK – İŞ (Birleşik Sağlık ve Sosyal Hizmet İşkolu Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 39 873 0,26
SAĞLIK-BİR (Sağlık Çalışanları Birliği Sendikası) BAĞIMSIZ 50 3 0,00
BAĞIMSIZ SAĞLIK – SEN (Bağımsız Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası) BASK 87 1.238 0,38
HÜR SAĞLIK – SEN (Hürriyetçi Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Sendikası) HÜR KAMU-SEN 97 1 0,00
Yerel Yönetim Hizmetleri 74.434 TÜM BEL – SEN (Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası) KESK 20 25.812 34,68
TÜRK YEREL HİZMET – SEN (Türkiye Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası ) TÜRKİYE KAMU – SEN 25 12.165 16,34
BEM – BİR – SEN (Belediye ve Mahalli İdare Çalışanları Birliği Sendikası) MEMUR-SEN 51 28.451 38,22
Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri 37.023 TÜRK HABER – SEN (Türkiye Haberleşme, Kağıt ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası ) TÜRKİYE KAMU – SEN 6 13.541 36,57
HABER – SEN (Basın Yayın ve İletişim Emekçileri Sendikası ) KESK 19 4.703 12,70
BİRLİK HABER – SEN ( Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası ) MEMUR-SEN 53 4.613 12,46
BAĞIMSIZ HABER – SEN (Bağımsız Haberleşme ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) BASK 102 1.158 3,13
HÜR HABER-SEN (Hürriyetçi Basın,Yayın ve İletişim Hizmetleri Sendikası) HÜR KAMU-SEN 83 1 0,00
YURT HABER-SEN (Yurt Basın Yayın Haberleşme İletişim Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 121 3 0,01
ANADOLU HABER – SEN (Anadolu Haber Basın-Yayın Hizmetleri Sendikası) ANADOLU KAMU-SEN 103 4 0,01
Kültür ve Sanat Hizmetleri 13.331 TÜRK KÜLTÜR SANAT – SEN (Türkiye Kültür ve Sanat Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası) TÜRKİYE KAMU – SEN 8 2.104 15,78
KÜLTÜR SANAT – SEN (Kültür ve Sanat Emekçileri Sendikası) KESK 10 3.275 24,57
BAĞIMSIZ KÜLTÜR SANAT-SEN (Bağımsız Kültür ve Sanat Çalışanları Sendikası) BASK 117 33 0,25
KÜLTÜR MEMUR – SEN (Kültür Memurları Sendikası) MEMUR-SEN 84 637 4,78
Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri 26.789 TÜRK İMAR – SEN (Türkiye İmar ve İnşa Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası) TÜRKİYE KAMU – SEN 22 6.635 24,77
YAPI YOL – SEN (Yol, Yapı, Altyapı, Bayındırlık ve Tapu kadastro Kamu Emekçileri Sendikası) KESK 29 5.445 20,33
BAYINDIR MEMUR – SEN (Bayındır, İnşaat ve Köy Hizmetleri Çalışanları) MEMUR-SEN 55 2.181 8,14
BAĞIMSIZ YAPI İMAR – SEN (Bağımsız Yapı ve İmar Çalışanları Sendikası) BASK 86 223 0,83
Ulaştırma Hizmetleri 24.979 TÜRK ULAŞIM – SEN (Türkiye Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) TÜRKİYE KAMU – SEN 11 7.184 28,76
BTS (Birlik Taşımacılık Çalışanları Sendikası) KESK 21 2.975 11,91
ULAŞTIRMA MEMUR SEN (Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası) MEMUR-SEN 85 2.198 8,80
ULAŞTIRMA FAAL-SEN (Ulaştırma Faal Memur Sendikası) BAĞIMSIZ 122 201 0,80
BAĞIMSIZ ULAŞIM – SEN (Bağımsız Ulaştırma Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası) BASK 104 317 1,27
ANADOLU ULAŞIM – SEN (Anadolu Ulaştırma Hizmetleri Sendikası) ANADOLU KAMU-SEN 107 5 0,02
Tarım ve Ormancılık Hizmetleri 49.133 TARIM ORKAM – SEN (Tarım Orman ve Hayvancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası) KESK 4 4.585 9,33
TÜRK TARIM ORMAN – SEN (Türkiye Tarım-Orman ve Gıda Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) TÜRKİYE KAMU – SEN 24 16.605 33,80
TOÇ BİR – SEN (Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası) MEMUR-SEN 34 14.083 28,66
BATOÇ-SEN (Bağımsız Tarım-Orman ve Çevre Sendikası) BASK 90 308 0,63
Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri 42.192 TÜRK ENERJİ – SEN (Türkiye Enerji Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası ) TÜRKİYE KAMU – SEN 7 10.033 23,78
ESM (Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası) KESK 27 5.297 12,55
ENERJİ BİR – SEN (Enerji,Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası) MEMUR-SEN 35 5.379 12,75
BAĞIMSIZ ENERJİ – SEN (Bağımsız Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) BASK 91 313 0,74
ANADOLU ENERJİ – SEN (Anadolu Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Sendikası) BAĞIMSIZ 111 13 0,03
Diyanet ve Vakıf Hizmetleri 83.078 TÜRK DİYANET VAKIF – SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) TÜRKİYE KAMU – SEN 9 23.303 28,05
DİYANET – SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası) MEMUR-SEN 18 36.352 43,76
DİVES (Diyanet ve Vakıf Emekçileri Sendikası) KESK 74 355 0,43
ÖZDEV-SEN (Özerk Diyanet ve Evkaf Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 113 474 0,57
BAĞ. DİYANET VAKIF-SEN (Bağımsız Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası) BASK 115 29 0,03
DİN HİZMET-SEN (Diyanet-Vakıf Memur Hizmetleri Sendikası) BAĞIMSIZ 123 13 0,02
DİVA-SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) BAĞIMSIZ 118 1.420 1,71
Toplam Memur Sayısı: 1.617.410 Toplam Sendikalı Memur Sayısı: 855.463 52,89

….

Dosya KAMU GÖREVLİLERİ TOPLAM ÜYE
No KONFEDERASYONLARININ ÜNVANI SAYISI
17 KESK
(Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu) 231.987
28 TÜRKİYE KAMU-SEN
(Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu) 350.727
52 MEMUR-SEN
(Memur Sendikaları Konfederasyonu) 249.725
92 BASK
(Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu) 5.718
99 HÜR KAMU-SEN
(Hürriyetçi Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu) 65
109 ANADOLU KAMU-SEN
(Anadolu Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu) 9
98
BAĞIMSIZLAR 17.232
GENEL TOPLAM 855.463
1 – Üyesi olmayan veya üye bildiriminde bulunmayan sendikalara bu istatistikte yer verilmemiştir.
2- Toplam çalışan kamu görevlisi sayısı, bildirimde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının bildirimlerine göre oluşturulmuştur.

Temmuz 8, 2007 - Posted by | Diğer, Güncel, Gündem, Genel, Haberler, Memurlar, Sendika, Son Dakika, Türkçe, Turkiye

Henüz yorum yapılmamış.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: