VaTaN

► "Mahzenden Göklere" ◄

4/B’li Personelin Lojman Hakkı Var mı?


“657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin lojman hakkı var mıdır?”… Bu soruya cevap verebilmek için, kamu konutlarının personele tahsisinde temel dayanak olan 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve Kamu Konutları Yönetmeliğine bakmak gerekmektedir. Bu iki mevzuat bağlamında yaptığımız değerlendirmeye ve memur ile sözleşmeli personel arasında öncelik olup olmadığına dair açıklamaya bakmak için başlığa tıklayınız.

Bilindiği üzere, sözleşmeli personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) çerçevesinde istihdam edilmektedir. Bu personelin çalışma esasları ise 28.6.1978 tarih ve 16330 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile düzenlenmiş bulunmaktadır.

Diğer taraftan, Kamu konutlarının tahsis biçimi, oturma süresi, kira, bakım, onarım ve yönetimine ilişkin temel ilkeleri belirlemek üzere 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu 11/11/1983 tarih ve 18218 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunmaktadır. Kanunun kapsamı, 2 nci maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir.
“Bu Kanun;
a) Genel bütçeye giren daireler, katma bütçeli kurumlar, il özel idareleri, belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar,
b) İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, sermayesinin tamamı bu kamu teşebbüslerine ait müesseseler, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarına ait olan bağlı ortaklıklar,
c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç olmak üzere, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan bankalar ile kamu kurum ve kuruluşları,
d) Kanunlarla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, beden terbiyesi bölge müdürlükleri,
Tarafından yurt içinde ve yurt dışında inşa ettirme, satın alma, kiralama suretiyle temin olunan ve bu kurum ve kuruluşlar personelinin yararlanması için ayrılan kamu konutlarını kapsar. Ancak kiralama zaruri hallerde ve kısıtlı olarak yapılabilir. Bunun uygulaması yönetmelikte belirtilir.”

Mezkûr madde, dikkat edileceği üzere, memur değil “personel” kelimesi kullanılmış olup, statü farklılığı belirtililmemiştir.

Kapsama dahil kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personele; kamu konutlarının;
a) Özel tahsisli konutlar,
b) Görev tahsisli konutlar,
c) Sıra tahsisli konutlar,
d) Hizmet tahsisli konutlar olarak tahsis edilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Kanunun uygulamasını göstermek üzere ise, Kamu Konutları Yönetmeliği ise 23.9.1984 tarih ve 18524 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Belirtilen Yönetmeliğin, kapsam başlıklı 2 maddesi şu şekildedir:
“Bu Yönetmelik, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 2 nci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları personelinin yararlanması için yurt içinde ve yurt dışında inşa ettirme, satın alma ve kiralama suretiyle sağladıkları kamu konutlarını kapsar.
Kurum ve kuruluşlarınca bir bölümü kamu konutuna tahsis edilen hizmet binalarındaki konutlar hakkında da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

Yine dikkat edileceği üzere, anılan Yönetmelik de 2946 sayılı Kanuna parelel olarak personelden bahsetmiş olup, statü belirtmemiştir.

1- SÖZLEŞMELİ PERSONELİN LOJMAN HAKKI VARDIR

Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde, 2946 sayılı Kanunun 2 maddesi kapsamında yer alan kuruluşlarda görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin B bendi uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personele 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve Kamu Konutları Yönetmeliği hükümleri uyarınca lojman tahsis edilmesine yasal bir engel bulunmamaktadır.

2- MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ARASINDA ÖNCELİK YOKTUR

Hem Kanunda hem de yönetmelikte önce memurlara daha sonra ise sözleşmeli personele lojman verileceği yönünde bir öncelik düzenlemesi yer almamaktadır. Bu nedenle sıra tahsisli konut tahsis edilecek personel arasında puanlama cetvelindeki sıralama esas alınması gerekmekte olup, sözleşmeli ve kadrolu personel arasında bir öncelik bulunmamaktadır. Zaten, Kamu Konutları Yönetmeliğinin 9. maddesinde de, sıra tahsisli konutlar, Yönetmeliğe ekli (4) sayılı puanlama cetveli esas alınarak konut dağıtım komisyonunca hak sahiplerine tahsis edilir denilmekte, başka bir kıstasa değinilmemektedir.

Ağustos 1, 2007 - Posted by | Diğer, Güncel, Gündem, Genel, Haberler, KPSS, Memurlar, Son Dakika, Türkçe, Turkiye

Henüz yorum yapılmamış.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: