VaTaN

► "Mahzenden Göklere" ◄

Diyanet 2009 Yeterlilik Belgesi Sınavı Sonuçları Açıklandı


Diyanet İşleri Başkanlığı yeni eprsonel alımları için düzenlediği 2009 yazılı Yeterlilik Belgesi Sınav sonuçları bugun açıklaDı..SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Geçtiğimiz günlerde sınav soru ve yanıtları açıklanmıştı.2009 Yılı Yeterlik Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarları nı indirmek için tıklayınız


Sözlü Mülakat Tarihleri ve Yerleri Belli oldu.Sınava nerde gireceğinizi öğrenmek için buraya tıklayınız..

SINAV İTİRAZLARI

Sınav sonuç bilgileri 27 Temmuz 2009 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet  adresinde yayımlanacaktır. Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığından da teslim edilecek.. Adaylar sınav sorularına, sınav uygulamasına, soru ve cevap anahtarlarına, sınav puan sonuçlarına ilişkin itirazlarını http://www.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanmasından itibaren en geç 3(üç) işgünü içerisinde, sınav sonuçlarına itirazlarını ise sonuçların duyurulmasından itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığına yapacaklardır.
Diyanet İşleri Başkanlığı itirazları tasnifleyip sonuçlarla ilgili olanları yeniden
incelemek üzere Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne gönderecektir. İtirazlar incelenerek 10 (on)gün içinde Diyanet İşleri Başkanlığına bildirilecektir. Sınavı sorularına itirazlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından değerlendirilerek adaya bildirilecektir İtirazların incelenmesi için aday T.C. Ziraat Bankası Beşevler Ankara Şubesindeki Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi’nin 5495218-5001 numaralı hesabına 10 (on) TL inceleme ücreti yatıracaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve dekontu olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, adayların/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate  alınmayacaktır. Ancak; adayın kendi kusuru dışında idari sebeple sınava giremeyen adaylar sınavın ait olduğu yıl içinde banka dekontu/ödendi makbuzu ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. Sınav merkezinde bulunan her türlü sınav evrağının aslı veya fotokopisi yargı organları dışında, Bilgi Edindirme Kanununun 7’inci maddesine göre aday dâhil hiçbir kişiye ya da kuruma verilemez ve gösterilemez.

Sınav DUYURUSU ne zaman yapıldı


T.C.

BAŞBAKANLIK

Diyanet İşleri Başkanlığı

Sayı : B.02.1.DİB.0.71.08.902/ 15                                                  02/06/2009

Konu : Yeterlik Belgesi Sınavı.

D U Y U R U

Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince; Stajyer Vaizlik, Stajyer Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık yeterlik belgesi verilmek üzere aşağıda belirtilen konulardan yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav yapılacaktır.

05/07/2009 tarihinde yapılacak olan yazılı sınav sonucu başarılı olanlardan sözlü ve uygulamalı sınavda da başarılı olanlara verilecek  olan yeterlik belgesi;

1-      KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından göreve yerleştirmelerde,

2-      Halen herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışanlardan bu sınavlara katılıp başarılı olanlara verilecek Yeterlik Belgeleri ise, Başkanlığımızca açılacak unvan değişikliği sınavında,

3-      657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre istihdam edilecek sözleşmeli personel alımlarında,

kullanılacaktır.

A-Sınava katılmak isteyen adaylarda aranan şartlar

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48. maddesinde sayılan genel şartlar ile birlikte;

a) Stajyer Vaizlik için;

1- Dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak.

2- Bayan olmak.

b) Stajyer Kur’an Kursu Öğreticiliği için;

1- En az imam-hatip lisesi mezunu olmak.

2- Bayan olmak.

c) İmam-Hatiplik için;

1- Erkek olup en az imam-hatip lisesi mezunu olmak.

2- İmam-Hatiplik yapmaya mani bir özrü bulunmamak.

d) Müezzin-Kayyımlık için;

Erkek olup lise veya dengi okul mezunu ve hafız olmak.  (İmam-Hatip Lisesi mezunları için hafızlık şartı aranmaz.)

B-Başvuru Şekli ve Diğer Hususlar

1.      Yeterlik Belgesi yazılı sınavına müracaat edenler 40 TL (kırk TL KDV dâhil) sınava giriş ücretini, EĞİTEK Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası Beşevler/ANKARA Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, bulundukları yerlerdeki anılan bankaların şubelerinden “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 08/06/2009 – 17/06/2009 tarihleri arasında yatıracaklardır.

2.      Şartları taşıyanlar müracaatlarını 08/06/2009 ile 17/06/2009 tarihleri arasında internet ortamında www.meb.gov.tr adresindeki “Merkezi Sistem Sınavları” bölümüne girerek başvuruda bulunacaklardır.

3.      Adaylar sınav ücretlerini ilgili şubelerin hesaplarına yatırdıktan sonra, sınava giriş belgelerini de 08/06/2009 – 17/06/2009 tarihleri arasında www.meb.gov.tr adresindeki “Merkezi Sistem Sınavları” bölümüne girerek alacaklardır.

4.      Adayların ilgili WEB sayfasından (www.meb.gov.tr, Merkezi Sistem Sınavları) alacakları giriş belgelerinde sınav yeri belirtilecektir.

5.      Sınav ücretini yatırmayanlar yazılı sınav için müracaat edemeyecek ve sınav giriş belgesi alamayacaklardır.

6.      Sınav ücretinin yatırılması esnasında ilgili dekonta “Diyanet İşleri Başkanlığı Yeterlik Belgesi Yazılı Sınavı” ibaresi mutlaka yazdırılacaktır. Yazdırmayanlar, giriş belgelerini ilgili siteden (www.meb.gov.tr, Merkezi Sistem Sınavları) alamayacaklardır.

7.      Bunlar dışında hiçbir hesaba hiçbir şekilde (EFT, Posta Çeki vb.) sınav ücreti yatırılmayacaktır.

8.      Adaylar yazılı sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini de (Nüfus Cüzdanı, Pasaport veya Ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

9.      Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi gereğince yazılı sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan almak şarttır.

10.  Yazılı sınavda başarılı olanların sözlü ve uygulamalı sınav tarihleri ve sınavın yapılacağı yer ayrıca duyurulacaktır.

11.  Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, geçerli puan alsalar dahi sözlü ve uygulamalı sınava alınmayacaklardır.

12.  Daha önce yeterlik belgesi almış olanlar başka bir görev için sınava katılabileceklerdir. (Örneğin imam-hatip yeterlik belgesi olan müezzin-kayyımlık yeterlik belgesi için, vaizlik yeterlik belgesi olan  K.Kursu Öğreticiliği yeterlik belgesi için)

13.  Halen kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet Memuru olarak çalışanlardan duyuruda belirtilen şartları taşıyanlar da istemeleri halinde stajyer Kur’an Kursu Öğreticiliği ve İmam-Hatiplik Yeterlilik Belgesi Yazılı Sınavına katılabileceklerdir.

14.  Verilen Yeterlilik Belgesi hangi görev için verilmiş ise o görev için geçerli olacaktır.

15.  Adaylar yalnızca bir unvan için yeterlik belgesi sınavına müracaatta bulunabileceklerdir.

16.  Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, başarılı olamayan, başvuru şartlarını taşımadığı halde sınav ücreti yatırmış olan adayların ödedikleri ücretler kesinlikle iade edilmeyecektir. Ancak; Adayın kendi kusuru dışında idari sebeplerle sınava giremeyen adaylar sınavın ait olduğu yıl içinde ve banka dekontu ödendi makbuzu ile EĞİTEK’e başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir.

17.  Aday, özürlü olması halinde durumunu yukarıda belirtilen adrese (www.meb.gov.tr, Merkezi Sistem Sınavları) bölümüne yapacağı başvuruda belirtecektir.

18.  Sınava başvuranlar arasında sınav öncesinde ve sınav anında EĞİTEK tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adaya ait sağlık kurulu raporunun, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birini bir nüsha halinde adayın bağlı bulunduğu kuruma teslim etmesini, bir nüshasını da posta yolu ile en geç 25/06/2009 tarihinde EĞİTEK Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığında olacak şekilde gönderilecektir. Bu tarihten sonra EĞİTEK’e ulaşan belgeler dikkate alınmayacaktır.

C- Sınav Konuları

1- Vaizlik Sınav Konuları:

Kur’an-ı Kerim, Arapça, Tefsir, Hadis, Kelam, Fıkıh, Dini ve Mesleki Kültür, Başkanlık ve Devlet Memurları ile İlgili Mevzuat ve Hitabet,

2- Kur’an Kursu Öğreticiliği Sınav Konuları:

Kur’an-ı Kerim, Akaid, Fıkıh (İbadet Konuları), Siyer ve Ahlâk, Hitabet,

3- İmam-Hatiplik Sınavı Konuları:

Kur’an-ı Kerim, Akaid, Fıkıh (İbadet Konuları), Siyer ve Ahlâk, Hitabet,

4- Müezzin-Kayyımlık Sınav Konuları:

Kur’an-ı Kerim, Akaid, Fıkıh (İbadet Konuları), Ezan ve İkamet,

Diyanet 2009 Yeterlilik Belgesi Sınavı Sonuçları X Diyanet Yeterlili Belgesi X Sınav X Sınav Sonuçları X imamlık sınav sonuçları X müezzinlik sınav sonuçları X imamhatiplik sınav sonuçları X müezzin kayyımlık sınav sonuçları X kuran kursu öğreticiliği sınav sonuçları X kuran kursu hocalığı sınav sonuçları X imamlık sınavı sonuçları X imamlık yerleştirme sonuçları X diyanet işleri başkanlığı duyurular

Temmuz 27, 2009 - Posted by | Arşiv, Diyanet, Diğer, Duyurular, Güncel, Gündem, Genel, Haberler, Sınav, Sınav Sonuçları, Türkçe, Turkiye | , , , , , , , , , , , ,

68 Yorum »

 1. herkese hayırlı olur insallah

  Yorum tarafından mucahit | Temmuz 27, 2009 | Cevapla

 2. yeterlik belgesi sınavında başarılı olanların
  sözlü ve uygulamalı sınavları ne zaman yapılacak
  merak ediyoruzzzz?

  Yorum tarafından hatice | Temmuz 28, 2009 | Cevapla

 3. herkeze hayırlı olsun ama yeterlik belgesi sınavında başarılı olanların sözlü sınavların konusu nedir K.K.den nerelerden ezber sorulacak herkeze bol şans efendim iyi günler

  Yorum tarafından hatice | Temmuz 28, 2009 | Cevapla

  • YASİN TEBAREKE AMME VE VEDDUHA DAN AŞAGISI BİLDİİM KADARIYLA

   Yorum tarafından MERVE | Ağustos 2, 2009 | Cevapla

   • stajyer kuran kursu öğreticiliği için yasin tebareke nebe sureleri zaten var ama fark atmak isteyenler fetih rahman vakıa hucurat surelerinide talimli bir şekilde ezberlesinler.30. cüzüde ezberleseler müthiş olur. uzun suredir yapılmayan bir sınav bu bir çok insan girecek işiniz çok zor.bukadar insanın içinden sıyrılmanız lazım ki bir sürü hafız girecek bu sene hayli seçici olacaklar.hafızlara öncelik verilecek sanırım içinizi kararttım ama uyanık olmanız açısından yazıyorum bunları. Allah yardımcınız olsun.

    Yorum tarafından ilknur | Ağustos 4, 2009

  • elim lem mim yasin huvallahullezi amme fetih süresi duha süresinden aşağısı

   Yorum tarafından enes | Aralık 12, 2009 | Cevapla

 4. herkeze hayırlı olur inşallah

  Yorum tarafından hatice | Temmuz 28, 2009 | Cevapla

 5. süperdi vallaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa cok mutluym

  Yorum tarafından asi | Temmuz 28, 2009 | Cevapla

 6. […] Diyanet 2009 Yeterlilik Belgesi Sınavı Sonuçları Açıklandı […]

  Pingback tarafından Sitelerin Abisi karadenizin incisi » Blog Archive » Diyanet 2009 Yeterlilik Belgesi Sınavı Sonuçları Açıklandı | Temmuz 30, 2009 | Cevapla

 7. yeterlik sinavini kazandim nezaman sözlu sinav yapilacak

  Yorum tarafından ercan şen | Temmuz 30, 2009 | Cevapla

 8. yeterlik sinavini kazandim nezaman sözlu sinav yapilacak

  Yorum tarafından pervin | Ağustos 3, 2009 | Cevapla

  • siz busene de yeterlik sınavına girdiniz mi ..

   Yorum tarafından hasan | Nisan 17, 2011 | Cevapla

 9. sözlü sınav ne zaman

  Yorum tarafından mahfuz | Ağustos 3, 2009 | Cevapla

  • 30. cüzde çıkacak mı?? 🙂

   Yorum tarafından hakan | Ağustos 30, 2009 | Cevapla

 10. herkese başarılar .sözlü sınavda büyük bir ihtimalle sorulacak yerler (yasin.tabareke.emme.hucurat.fetih suresi.vedduhadan aşağı.birde ilmihal soruları çıkabilir).kefen hacla ilgili.temizlik konusu çıkar….
  herkesin rabbim gönlüne göre versin

  Yorum tarafından ömer | Ağustos 4, 2009 | Cevapla

 11. arkadaslar kalan cokmu sınavda.sınava imamhatiplik için girdim gectim çok şükür ama yazılıyı gecen veya kalanlardan haberiniz varmı.etrafınızda genelde kalan mı çok gecen mi bilgilendirirseniz sevinirim.a.e.o

  Yorum tarafından tayip | Ağustos 8, 2009 | Cevapla

 12. yazılıda gecenler az ise sözlüde çok zorlamayacaklarmış duyduğuma göre bilgi sahipleri yazarsa sevinirim

  Yorum tarafından tayip | Ağustos 8, 2009 | Cevapla

 13. sorular beklediğimden çok kolaydı.Hakkımızda hayırlısı.Sözlü sınavıda bu mesleği gönülden gelerek yapacak arkadaşlar kazansın inşallah

  Yorum tarafından SÜMEYYE | Ağustos 8, 2009 | Cevapla

 14. evet ben de çok mutluyum

  Yorum tarafından yayla_suyu | Ağustos 10, 2009 | Cevapla

 15. sözlü sınav büyük ihtimal eylülde olur

  Yorum tarafından zehra | Ağustos 10, 2009 | Cevapla

 16. regülatör hizmetlerini size

  kalitemizle sunuyoruz.

  vaillant hizmetlerini size

  kalitemizle sunuyoruz.

  kombi hizmetlerini size kalitemizle sunuyoruz.

  modül basımı

  hizmetlerini size kalitemizle sunuyoruz.

  Yorum tarafından reklamcı4a | Eylül 3, 2009 | Cevapla

 17. sözlü mülakat tarihleri ve yerleri belli oldu

  https://vatan.wordpress.com/2009/09/08/2009-diyanet-yeterlilik-belgesi-mulakatlari-sozlu-ve-uygulamali-sinav-yeri-ve-tarhi-belli-oldu/

  Yorum tarafından far12ukkk | Eylül 8, 2009 | Cevapla

 18. mülakat yeri ve tarihi belli oldu ALLAH bu sınavdan da alnımızın akıyla çıkmayı nasip etsin

  Yorum tarafından esra | Eylül 10, 2009 | Cevapla

  • arkadaslar bu yeterlılık sınavı ne zamanda bır yapılıyo?bılenler varsa lütfen cevap yazarmısınız?

   Yorum tarafından ayse | Eylül 27, 2009 | Cevapla

 19. ya bu sözlü sınavda yasin tebareke amme ve duhadan aşağı sureler çıkacak deniliyor Ancak fark atabilmek için fetih,rahman,vakıa,hucurat surelerini de biraz bilmemiz gerekiyomuş tabi bunun yanında ilmihal bilgisi de şart ALLAH hepimizin yar ve yardımcısı olsn sınava girecek kardeşlerime başarılar dilerim.

  Yorum tarafından esra | Eylül 10, 2009 | Cevapla

 20. inşallah hafızlarakolaylık sağlanır ama yinede doğru olan bu

  Yorum tarafından hfz mhmt | Eylül 24, 2009 | Cevapla

 21. işşiniz zorrrrrrrrr boş verin imamlıği

  Yorum tarafından hfz mhmt | Eylül 24, 2009 | Cevapla

 22. bugün antalya 3. komisyonda girdim. ezberi ve cevaplayacağınız soruyu kendiniz çekip cevaplıyorsunuz.ezberde yasin 2. sahife soruda ramazan orucunun kazasının hükmü nedir di.tecvitli okursanız tecvit sormuyorlar.ezberde de yüzüne okumada da 2. ayeti bile tamamlamadan tamam dediler.şaşırdım. bu kadarmıydı diye sordum.2 dakika sürmedi.rabbim herkese böyle mülakat nasip etsin.Rabbim hakkımızda herşeyin hayırlısını versin.

  Yorum tarafından ÇİĞDEM | Ekim 5, 2009 | Cevapla

 23. Yeterlilik taban puanını 60 a çekmezler mi?

  Yorum tarafından Ay_han1 | Ekim 16, 2009 | Cevapla

 24. arkadaslar itiraz dilekcesi hangi adrese gonderilecek bilgisi olan varsa Allah rizasi icin yardimci olsun.Bu sekilde bir itirazlar ise yararmi netice elde edermiyiz.Lutfen cevap.

  Yorum tarafından vuslat | Ekim 17, 2009 | Cevapla

 25. Merhaba arkadaşlar. Ben İmam Hatip çıkışlı İlahiyat mezunuyum. Yazılı sınavından 88 aldım ama mülakatta öyle başarılı bir kurula denk geldimi ki 56 vermeyi uygun görmüşler!!! Başka komisyonda giren arkadaşlar istedikleri K.Kerimlerinden okuyabiliyorken, biz sadece önümüze konan Kur’an’dan okumak zorundaydık. Sadece bu değil diğer komisyondakiler daha kolay sorularla 70 ve üzeri puan alırken biz zor sayılabilecek soruları bildiğimiz halde sınırı aşamadık. Adalet bunun neresinde!!! Hakkımı helal etmiyorum…

  Yorum tarafından Enes | Ekim 17, 2009 | Cevapla

 26. s.a arkadaşlar ben de imamhatip,ilahiyat mezunuyum ama gelin görünki ilkinden 94 ikincisinden ise 60…Allaha havale ediyorum ama hakkımı helal etmiyorum….

  Yorum tarafından sena | Ekim 17, 2009 | Cevapla

 27. arkadaşlar sözlü sınavları belli oldu bende hayal kırıklığına uğradım. merak ettiğim itiraz durumunda neye göre değerlendirme yapılıyor sözlü sınavına giren kişinin sözlü olduğu sıradaki video kaydı yıpılıyormu, bu sınavlar itirazlar bu yönde olursa iptal olur, çünkü değerlendirme yapılırken hisiyatlar ön yargılar olabilir.

  Yorum tarafından mustafa | Ekim 18, 2009 | Cevapla

  • bu ıtıraz hangı adrese ve nasıl yapılacak bılıyo musunuz…ne bu ya kurulun objektıf olduguna ınan mıyorum…yazıkkı dıyanette böyle seyler oluyosa sız dıger kurumları bı düsünün…adam sınav esnasında güzel okudun dıye ıltıfat edıyo ama sonucuna gelınce sukut u hayal..bu konuda herkez hakkını aramalı hakkı olduguna ınanıyosa tabıkı…

   Yorum tarafından Serap | Ekim 19, 2009 | Cevapla

 28. itiraz durumunda ikinci safhadaki torpile göre değerlendirme yapılacak sanırım hani bir yanlışlık olmuşsa….

  Yorum tarafından sena | Ekim 18, 2009 | Cevapla

 29. arkadaşlar hep beraber olalım şu itiraz dilekçelerini verip sınavı iptal ettirelim ben yazılı sınavdan 91 aldım gel gelelim sözlüden 60 almışım bu bize reva 7 8 aydır çalışıyorum hakkımı bize haksızlıgı yapanlara helal etmiyorum

  Yorum tarafından fatma | Ekim 18, 2009 | Cevapla

 30. bundan önceki sınavda yeterlilik belgesi aldım.ama bu sınavda alamadım.mülakatlarda her zaman kaçınılmaz olan torpil bu sınavda da vardı.sınava girmeden önce bir öğrenci imam hatipten hacasıyla karşılatı bizim komisyonda siz mi varsınız dediğinde başka bir hocasını ismini söyledi.nasıl iştir bu illa birilerini tanımak kı gerekiyor.ayrıca sınava girerken çok kötü girptim soruları bile algılayamıyordum.durumumu açıkladım.ayrıca çok heyecanlı olduğumu.
  bir çok arkadaş da sözlüde elenmiş.ve dilekçe yazmayı düşünüyoruz.dilerim sınavı iptal ederler.(ve şunu gördüm bizden kendileri gibi bir performans beklediler.)

  Yorum tarafından EFSUN | Ekim 18, 2009 | Cevapla

 31. arkadaşlar kesinlikle torpil yok bunu iyi bilin

  Yorum tarafından beyza | Ekim 18, 2009 | Cevapla

 32. bence okumaya çok önem veriyolar kişinin besmele çekmesinden nasıl okuduğunu biliyolar ama 90larda alanlara şaşırıyorum ayamalar varmıymış haberi olan varmı

  Yorum tarafından beyza | Ekim 18, 2009 | Cevapla

  • bakın arkadaşlar dürüst olun bu sınava herkes girdi ve kazananlar kesinlikle kazanmadı ve ayrıca bazı arkadaşlar sınava 7.8 ay çalıştıklarını söylüyorlar haklarını arayacaklarını söylüyorlar tabi herkes özgür gerekli yerlere itiraz edebilir ama gelin dürüst olalım ve bu sınava yedi sekiz ay çalışmayla haklarının yendiğini söylüyorlar peki hafızlara ne demeli onlar yıllarca emek veriyorlar ama kimisi yazılıyı kimiside sözlüde elendi ve gelin kendniz bu kişilerin yerine koyalım ve adaleti hakkını ne kadar icraa ettiğimizi düşünelim ve gelin kendimizi kandırmayalım ve önümüzdeki yıllarda yapılacak sınava daha dolu dolu hazırlanalım

   Yorum tarafından HFZMHMMD230 | Ekim 24, 2009 | Cevapla

 33. BENDE SÖZLÜDEN 60 ALDIM VE OKUMAMDA BESMELE ÇEKİŞİMDE İYİ BUNU KENDİM DEĞİL HOCALARIM SÖYLÜYOR PEKİ SEBEP NE OLABİLİR

  Yorum tarafından ALEYNA NUR | Ekim 18, 2009 | Cevapla

 34. arkadaşlar bende 78 aldım yazılıda ama sözlüde 60 vermişler gelin birlık olalım ve hakkımızı arayalım.

  Yorum tarafından selam | Ekim 18, 2009 | Cevapla

  • bu ıtırazlar nereye yanı hangı adrese yapılacak bılgınız var mı arkadaslar….uygulamalı sınavın objektıf olduguna ben ınanmıyorum o kadarlık bır zaman dılımınde ınsanları kestıremezsınız ve ayrıca bu ınsanların objektıflıgını ne belırlıyo anlamadım kı…

   Yorum tarafından SERAP | Ekim 19, 2009 | Cevapla

 35. ben şunu merak ediyorum,komisyonda değerlendirme tüm illerdeki üyeler aynı şekilmi değerlendirme yapıyor hepsinin hissiyatları aynımı birde hangi soru kaç puanlık soru bunlar bellimi bunlar çok önemli imtihana giren kişinin bunları bilmesi lazım sonuçta kuralları bilmeyen kendisini nasıl motive edecek, bunlar makhemece iptal edilme sebbi olduğunu söylüyorlar.

  Yorum tarafından büşra | Ekim 19, 2009 | Cevapla

  • nasıl oluyo itiaz dilekcesi lutfen yazar mısın simdiden tesekkur ederim

   Yorum tarafından ENES HASAN | Ekim 24, 2009 | Cevapla

   • nasıl oluyo yazarmısın itiraz dilekcesi

    Yorum tarafından ENES HASAN | Ekim 24, 2009

 36. İTİRAZLAR 26 EKİME KADAR DİYANET BAŞKANLIĞI ANKARA ADRESİNE YAPILACAK.BEN DİLEKÇEMİ YAZDIM BİR KAÇ ARKADAŞLA APS YOLUYLA GÖNDERECEĞİZ.SINAVI İPTAL ETMESELER BİLE BİZİ YENİDEN SÖZLÜ SINAV YAPSINLAR.DOĞUR NEYE KAÇ PUAN VERDİKLERİNİ BİLE ÖĞRENEMEDİK YÜZNDÜN VE EZBER AMA PUANI KAÇ?????İTİRAZ EDECEK ARKADAŞLAR ACELE ETSİN.ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN.

  Yorum tarafından EFSUN | Ekim 19, 2009 | Cevapla

 37. soru belli değil,değerlendirme nasıl belli değil,tüm komisyondakilerin kriterleri aynı mı belli değil…al sana sınav..bana sorulan soruyu komisyondakiler dahi bilemediler ama ben doğru cevap vermeme rağmen geçemedim…iyiki ahiret var rabbim….

  Yorum tarafından yağmur | Ekim 19, 2009 | Cevapla

  • ben anlamam ama. görünüyor ki sistem kara düzen

   Yorum tarafından cahit | Ocak 8, 2011 | Cevapla

 38. arkadaşalar ben de yazılı sınavdan 92 aldım ama mulakatta elendim çok adaletsiz bir sistemle sınav yaptılar kura çektirdiler artık ne çıkarsa kurada eger tebbet cıktı ise okuyup puanı aldılar o zaman biz niye ezberledik yasin mulk nebe fetih rahman hucurat bunlar da sorulacak dendi her komisyon nerde ise keyfine göre bi yöntemle sınav yaptı madem kurada çıkan soruluyo o zaman niye onun dışında ezber sordunuz yatarak ezber yapmayanlar belgeyi aldı biz sabahlara kadar çalışalım çalışmayanalar alsın belgeyi adalet nerde bu sınavda torpil yok diyen arkadaşlar unutmayın ki diyanet kurumundan bahsediyoruz HAKK I SAVUNAN AMA KENDİNİN HAKSIZLIK YAPTIGI Bİ KURUMDAN rabbim görüyo boyle yapanlara hakkımı helal etmiyorum HERKES HAK ETTİGİNİ ER YA DA GEÇ YAŞAYACAK VE HERŞEYİN VE HERKESİN SIRASI GELECEK

  Yorum tarafından emine | Ekim 24, 2009 | Cevapla

 39. BU SINAV MERKEZİ OLMALI TIPKI YAZILI GİBİ.ŞEFFAF VE OBJEKTİF… 3 KİŞİNİN KAPIYI KAPATIP BİR ADAYI TERLETTİĞİ BİR SINAV DEĞİL.DİYANET BU İŞE EL ATSIN. YENİ BİR İMKAN LÜTFEN.ARKADAŞLAR İSTEK VE ŞİKAYETLERİNİZİ MUTLAKA İLETİN İLGİLİ VE YETKİLİ YERE :DİYANET İŞL.NE

  Yorum tarafından nuran | Ekim 26, 2009 | Cevapla

 40. yeterlilik belgesini aldaya hak kazandım yazılım 93 sözlüm 94 dü 3 sene boyunca talim dersleri aldım yerleştirme yapılacakmı bilmiyorum bilgisi olan varmı atama için ne zaman başvurular başlıyo

  Yorum tarafından rabia | Ekim 31, 2009 | Cevapla

 41. hayırlı günler diliyorum herkese ,yorumların bi kısmını okudum ve hayal kırıklığına uğradım,biz kendi içimizde bu kadar anlaşamazlığa düşmüşken,dışarıdan dinimizi teferruatıyla öğrenmek isteyen kardeşlerimize ne anlatabiliriz ki,kardeşlik hukukumuz zayıf,özellikle 1-2 arkadaş kazanamadığı için çok tepkililer,haklı olabilirsiniz ama uslübunuz çok itici,burdan size sabır dilemeye korkuyorum,şöyle bir silkinin ve kazansanız da kazanmasanızda buradaki bütün hoca kardeşlerim çok kıymetlisiniz biz peygamber sünnetine,ilim öğretmeye talibiz,ve birbirimizi tebrik ederek ve üzülenleri teselli ederek noktalayalım bu mevzuuyu,selam ve dua ile

  Yorum tarafından sevda22 | Ekim 31, 2009 | Cevapla

 42. s.a arkadaşlar bende çoğunuzun yazdıklarını okudum açıkçası hepimizin hisleri birbirinden farksız ben de yeterlilik belgesini alanlardanım ama inanın almayanlarla aramda hiç bi fark yok yani baoş boş bekliyorum demek istediğim sınavların bizi oyalamaktan başka bi işe yaramadığı ………ama ALLAHtan umut kesilmez ALLAH cümlemizin yar ve yardımcısı olsun

  Yorum tarafından tuana | Ekim 31, 2009 | Cevapla

 43. s.a bende hafızım i.h.lçıkışlı a.ö.f önlisans öğrencisiyim yazılıda 84 sözlüde 60la kaldım bayağı bayağı hafızlıktan sordular aradn 10 yıl geçmiş aklıma gelmedi okuymadım aklıma şu geldi keşke hafız olduğumu belirtmeseydim duhadan aşığısnı okurdum sorular zaten bildiğimiz bilmemeiz gerekn sorular ayrıca hafızlıktan sormalrını doğru bulmuyorum eğer talabe yetiştirmiyorsanız vede her ay ezber vermiyorsanız unutursunuz ben belge almışım daha ne die sordular

  Yorum tarafından sümbül | Kasım 4, 2009 | Cevapla

 44. arkadaşlar haksızlıga bir şahidim var imam hatip mezunu arkadaşıma tam 4 zarf çektirmişler yeterliligi vermek için elinden geleni yapmışlar HEP BİRLİK MAHKEMEYE GİDELİM yılmayın allahın izniyle kazanırız Sınav esnasında beklerken TORPİL OLAYINA şahid oldum YILMAYIN!!!!!!!

  Yorum tarafından ESENNUR | Kasım 17, 2009 | Cevapla

 45. tüm ilahiyatlılara selamlar tüm Allah dostlarına selamlar ama diyanete selam yok selam emanetin simgesidir huzurdur ne yazıkki diyanete güvendik selam verdik bundan sonra selam melam yok BU DÜNYANIN BİRDE AHİRETİ VAR VE KEFABİLLAH DİYORUM CANIMIDA SIKMIYORUM

  Yorum tarafından emine | Kasım 19, 2009 | Cevapla

 46. BEN SINAVDAN 90 MULAKATTAN 90 ALDIM İLAHİYATLIYIM VE YETERLİ OLDUGUMA 100DE100 İNANIYORUM AMA BU SINAVIN AMACI ZATEN BİZLERİ OYALAKMIŞ ÇÜNKÜ KADRO YOKKKKK ATAMA YOKKKK BELGENİ AL OTUR NE ANLADIM BEN BU SINAVDAN? DİYANETE GÜVENMEK EN BÜYÜK HATAYMIŞ SİZLERE VE TÜM İSLAM ALEMİNE GÜZEL BİR SABIR DİLİYOR ALLAHA SIGINIYORUM SELAMÜN ALEYKÜM.XD

  Yorum tarafından emine | Kasım 19, 2009 | Cevapla

 47. arkadaşlar belgeyi aldık ama k.k.ö alımı sıfır.ne olacak bizim halimiz.ilahiyatlıyız ama 3 yıldır boştayız.

  Yorum tarafından KEVSER | Kasım 20, 2009 | Cevapla

 48. Ben mülakatı geçtim ama atamalarda kpss’ye girmiş olanlara öncelik tanıyacaklarmış, onada girmiştim neyseki, görecez bakalım!…bekliyoruz rabbım hayırlısını nasip etsin inşallah!…

  Yorum tarafından humeyra | Aralık 2, 2009 | Cevapla

 49. hafızım imam hatiplisesi mezunuyum imamlık için yeterli olmadı inşaatta işçilik yapıyorum yeterlilik verdiğiniz imamları ben yeterli bulmuyorum namaz bile kılasım gelmiyor artık umarım okursunuzda aldığınız para haram olduğunu anlarsınız imam olmakiçin üçkağıtçımı olmam veya başka neler gerekiyo ben anlamadım

  Yorum tarafından ahmet | Şubat 7, 2010 | Cevapla

 50. baştakiler imam değilki hep yiyici takımı mutlaka bunun bi hesap günü vardır iki sene hafızlık yaptım yatak yüzü görmeden bunun hesabını alırım birgün ALLAH büyüktür

  Yorum tarafından ahmet | Şubat 7, 2010 | Cevapla

 51. yıllardır kuran kursu hocosı olmak için ığraşıyorum.babam da din görevlisi.yani bu benim için meslekten çok bir tutku.görev yapmak insanlara fayddalı olmak istiyorum….bu arada evlendim bile ama bu sefer de her müftülüğe gittiğim de “evinde kocanın hizmetini yap napcan hocalığı“cevabını aldım.çok üzgünüm.TORPİL mi olması lazım illa.ben kendime güveniyorum ve mutlaka düzene inat KURAN öğreteceğim…..

  Yorum tarafından havva çakmak | Mart 9, 2010 | Cevapla

 52. kardeşler üzülmeyin bende alamadım. allah büyüktür bu dünyada olmazsa mahkemei kübrada hesabını sorarız. torpille kazanan herkese o maaşlar haram olsun.

  Yorum tarafından selim | Haziran 8, 2010 | Cevapla

 53. inanıyorum kı hiç bir hak mahkemei kübrada karşılıksız kalmaz. es geçilmez. katdeşlerimize kendinizi yakmayın önerisinde bulun mak istıyorum

  Yorum tarafından sinan | Ekim 28, 2010 | Cevapla

 54. 2009 kur’an kursu öğreticilik sınva sonuçlarını gönderir misiniz

  Yorum tarafından hasan | Şubat 23, 2011 | Cevapla

 55. 2009 kur’an kursu öğreticilik sınva sonuçlarını gönderir misiniz

  Yorum tarafından hasan | Şubat 23, 2011 | Cevapla


Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: