VaTaN

► "Mahzenden Göklere" ◄

Dursun Ali Erzincalı – Miraç

Nisan 1, 2007 Posted by | Ümmet, Diğer, Efendimize, ezgi, Genel, ilahi, islam, Klip, Müzik, Mp3, Türkçe, Türkce Klipler, Turkiye, Video, şiir | 2 Yorum

Dursun Ali Erzincanli – Ay yüzlüm

Nisan 1, 2007 Posted by | Ümmet, Diğer, Efendimize, ezgi, Genel, ilahi, islam, Klip, Müzik, Mp3, Türkçe, Türkce Klipler, Video, şiir | Yorum bırakın

Dursun Ali Erzincalı – Medine’nin Gülü

Nisan 1, 2007 Posted by | Ümmet, Diğer, Efendimize, ezgi, Genel, ilahi, islam, Klip, Müzik, Mp3, Türkçe, Türkce Klipler, Video | 2 Yorum

Allah Resûlü’nün (aleyhissalâtü vesselam) doğduğu gün… – Dinleyin

Allah Resûlü’nün (aleyhissalâtü vesselam) doğumu ve yeryüzünü şereflendirmesi insanlığın yeniden dirilişi sayılır; O’nun doğduğu gün bizim için de bir kutlu bayramdır.

Çünkü biz, Rabbimizi O’nunla tanıdık. Nimete minnet ve şükran duygusunu O’ndan öğrendik. Yaratan ve yaratılan arasındaki ilişkileri, kul ve Mâbud münasebetlerini O’nun mesajlarıyla duyup anladık. O’nun ortaya koyduğu yorumlar sayesinde, kâinat, muhtevalı ve okunaklı bir kitaba dönüştü.. eşya ve hâdiseler de, âdeta Hakk’ı söyleyen ve Hakk’a çağıran birer bülbül kesildi..

O’nun gelişiyle, yaslı çehrelerdeki keder çizgilerinin yerini en içten tebessüm emareleri aldı.. O’nun ışığı başlarımızı okşamaya başladığı günden itibaren, “ebedî yokluk” korkusunun ruhlarımızdaki te’siri kırıldı; sonsuzluk isteyen sînelerimize dost ikliminden vuslat muştuları gelip ulaştı. Okumaya devam et

Mart 30, 2007 Posted by | Ümmet, Dünya, Diğer, Efendimize, ezgi, Güncel, Gündem, Genel, islam, Müzik, SoHBeT, tarih, Türkçe, şiir, العربية | Yorum bırakın

O SAV Biricik Efendimiz Sevdiğimiz – Hz. Muhammed – sav / video

Hepimizi eğiten bir Muallim-i Ekmel (sas) (En mükemmel öğretmen) var. Allah O’ndan O bizden Ebedlere dek razı olsun…

Kur’an’ın ilk ayeti ‘oku’ olmuştu. Peygamberimiz de bir eğitim seferberliği başlatmış ve insanları ‘düşünmeye, ‘ilme’ teşvik için her türlü gayreti sarfetmişti. Mescidin bir kenarına çardak şeklinde inşa edilen Suffa ilk İslam üniversitesidir

Her meslek ve meşrepten insan, Hz. Peygamber’in hayatından kendisi için örnek olabilecek birçok yön bulabilir. Çünkü bütün bu insanlığı bir şahsiyette toplayıp misallendirmek zor değildir. Hz. Peygamber’in sireti, hayatın her safhasını kapsayan bir bütünlük içindedir. O, Allah’ın kendisine verdiği yetki ile ülkelerinde devlet başkanlarına, valilere, idarecilere, okullarda öğretmenlere, sınıflarda öğrencilere, evlerde ana-babalara, yolda yürüyenlere, alışveriş yapanlara, tarladaki çiftçiye, işçi çalıştıranlara, çalışanlara, emek sarf edenlere velhasıl herkese aynı çağrıyı yapmakta ve kendisinin izlenmesini istemektedir. Çünkü onun hayatı bütün insanlık için en güzel örnektir.

O (SAS) BİR ÖĞRETMENDİ Okumaya devam et

Mart 30, 2007 Posted by | Ümmet, Dünya, Diğer, Efendimize, English, ezgi, Güncel, Gündem, Genel, Haberler, islam, Klip, Türkçe, Video | 2 Yorum

Efendiler Efendisi’ne sesleniş ( Video ) Mevlid Kandiliniz Mübarek olsun

Bu gece Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in dünyaya geldiği ‘Mevlid Kandili… İşte “Güllerin Sultanı’na sevgiyi dizelere dökenlerin dilinden ilahi ve şiirler:

Cenab-ı Hak, Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)’i bize bir örnek insan olarak göndermiştir. Allah Resulü’nün yaşamış olduğu hayatın her karesinden alacağımız pek çok ders var.

Bugün yaşadığımız problemleri O’nun örnek hayatından çıkarılabilecek prensiplerle çözmemiz mümkün. Bu da Efendimiz’in hayatını bilmemize bağlı. Onun için Allah Resulü’nün hayatını okumalı, başta çocuklarımız olmak üzere etrafımızdaki kişilere okutmalıyız. Ve tabii ki O’nun hayatını hayatımıza hayat kılmalıyız. Allah Resulü’nün hayatında önemli yer tutan hadiselerden hareketle yılları esas alarak sizin için bir kronoloji hazırladık. Bu kronoloji sayesinde Efendimiz’in hayatı kare kare gözümüzde canlanacaktır.

571

Rebiülevvel ayının 12’nci gecesi (20 Nisan) Efendimiz (sas) dünyayı şereflendirdi.

575

Süt annesi Halime Hatun, Allah Resulü’nü annesi Hz. Amine’ye teslim etti.

577

Efendimiz, Mekke ile Medine arasındaki Ebva Köyü’nde annesini kaybetti. Dedesi Abdülmuttalib Efendimizi himayesi altına aldı.

579

Abdülmuttalib ahirete göç etti. Efendimiz, amcası Ebu Talib’in yanında kalmaya başladı.

583

Amcası Ebu Talib’le ticaret maksadıyla Şam’a gitti. Burada Rahip Bahîra Allah Resulü’nün beklenen son peygamber olduğunu keşfetti.

590

Hilfu’l-Füdul (Faziletliler Antlaşması) cemiyetine iştirak etti.

591

Ticarete başladı.

596

İkinci kez ticaret maksadıyla Şam’a gitti. Üç ay sonra Hz. Hatice Validemiz’le evlendi. Hz. Hatice’den ikisi erkek, dördü kız olmak üzere sırasıyla, Kasım, Zeyneb, Rukiyye, Ümmü Gülsüm, Fâtıma ve Abdullah adlarında altı çocuğu oldu.

605

Kâbe’nin yeniden imarı esnasında kabileler arasında çıkan anlaşmazlığı giderdi.

610

Hira’da ilk vahiy tebliğ edildi. Kendisine peygamberlik görevi verildi.

613

Safa tepesine çıkıp ilk açık tebliğini yaptı. Yakın akrabalarına tebliğ için yemekler verdi. Müslümanlara işkence yapılmaya başlandı.

615

Habeşistan’a ilk hicret yapıldı. Mekke’deki şiddete hedef olmaktan kurtulup dinlerini daha iyi yaşayabilmek için dördü hanım, toplam on beş kişilik bir ekip yola koyuldu. Başlarında Efendimiz’in damadı Hz. Osman vardı. Aynı yıl, Hz. Hamza ile Hz. Ömer Müslüman oldu.

616

Habeşistan’a 2. hicret yapıldı. On sekizi hanım olmak üzere toplam yüz bir kişi Hz. Cafer İbn Ebi Talib önderliğinde Habeşistan’a gitti. O dönemde henüz Müslüman olmayan Amr İbn As’ın, Necaşi’yi Müslümanlara sahip çıkmama konusundaki ikna çabaları boşuna çıktı. Necaşi Müslüman muhacirlere ülkesinin kapılarını açtı.

617

Kureyş ileri gelenlerinden 40 kişi Ebû Cehil’in başkanlığında toplandılar. Müslümanlarla alış-veriş yapmamaya, kız alıp vermemeye, görüşüp buluşmamaya, ekonomik ve sosyal her türlü ilişkiyi kesmeye karar verdiler. Bu kararı bir ahidnâme şeklinde yazıp mühürlediler ve bir beze sararak Kâbe’nin içine astılar. Böylece Müslümanları canlarından bezdirip Hz. Peygamber’in kendilerine teslim edileceğini umdular. Karara aykırı hiçbir şey yapmayacaklarına dâir yemin ederek karar hükümlerini müsâmahasız uygulamaya başladılar. Bu şekilde Müslümanlara karşı üç yıl sürecek sosyal ve ekonomik boykot başladı.

619

Boykot sona erdi. Efendimiz’in oğlu Kasım, ardından diğer oğlu Abdullah vefat etti. Kısa bir süre sonra amcası Ebu Talib öldü. Ardından da Hz. Hatice validemiz irtihal etti.

620

Allah Resulü, Taif’e gitti. Orada kötü karşılandı.

621

İsra ve Miraç hadiseleri yaşandı. Aynı yıl birinci Akabe biatı gerçekleşti. Medineli 12 Müslüman Allah Resulü’ne biat etti. Akabe Tepesi’nde Hz. Peygamber (sas)’le görüşüp Müslüman olan altı kişi, hac mevsimi sonunda Medine’ye döndüler. Gördüklerini, yakınlarına ve dostlarına anlatarak, Medine’de Müslümanlığı yaymaya başladılar. Bir sene sonra, hac mevsiminde Hz. Peygamber (sas) ile görüşmek üzere Medine’den Mekke’ye 10’u Hazrec, 2’si Evs kabilesinden olmak üzere 12 Müslüman geldi. Başkanları Zürâre oğlu Es’ad’dı. Medine’li 12 Müslüman “Allah’a şirk koşmayacaklarına, hırsızlık ve zinâ yapmayacaklarına, (kız) çocuklarını öldürmeyeceklerine, kimseye iftirâ etmeyeceklerine, Allah ve Peygamber’ine itâatten ayrılmayacaklarına” dâir Peygamberimiz’in elini tutarak bîat ettiler. Peygamberimiz, Medine’ye İslam’ı anlatması için Hz. Mus’ab b. Umeyr’i görevlendirdi.

622

İkinci Akabe Biatı yapıldı. Müslümanlar ve ardından da Efendimiz, Mekke’den Medine’ye hicret ettiler. Mescid-i Nebevi inşa edildi. İlk ezan okundu.

623

Kıble yönü Cenab-ı Hakk’ın emriyle Kudüs’ten Mescid-i Haram’a çevrildi.

624

Mekkeli müşriklerle Bedir Savaşı yapıldı. Aynı yıl Beni Kaynuka Yahudileri üzerine gidildi ve onlar, Medine’den çıkarıldı. Ramazan orucu farz kılındı. İlk bayram namazı kılındı. Zekat farz oldu. Allah Resulü’nün kızı Hz. Rukiyye vefat etti. Hz. Ali ile Hz. Fatıma evlendi. İlk kurban bayram namazı kılındı.

625

Uhud muharebesi yapıldı. Mekkeli müşrikler, Mekke dışındaki müşrik kabilelerden 2000 asker topladılar. Mekke’den katılanlarla, 700’ü zırhlı, 200’ü atlı olmak üzere, Ebû Süfyan’ın komutasında 3000 kişilik tam tekmil bir ordu ile Medine üzerine yürüdüler. Müslümanların karşısında savaş durumu alan müşrik ordusu, sayıca Müslümanların 4 katından daha fazlaydı. Üstelik bunlardan 700’ü zırhlı, 200’ü atlıydı. Müslümanların ise 100 zırhı ve sadece 2 atları vardı. Uhud Savaşı’nda üç safha yaşandı: İlk safhada Müslümanlar üstün geldiler, müşrikleri bozguna uğrattılar. İkinci safhada, kaçan müşrikleri kovalamayı bırakıp, kesin sonuç almadan ganimet toplamaya koyulmaları ve Efendimiz’in yerlerinden ayrılmamalarını emrettiği okçu birliğinin görevlerini terk etmeleri yüzünden, Müslümanlar 70 şehit vererek mağlup duruma düştüler. Üçüncü safhada ise, dağılmış olan Müslümanlar, Peygamberimiz’in etrafında toplanıp, karşı hücûma geçerek, düşman hücûmunu durdurdular.

627

Hendek Savaşı yapıldı. Düşman saldırısını kolayca önlemek maksadıyla Efendimiz’in Medine etrafında hendekler kazdırması sebebiyle, Hendek savaşı adını alan bu muharebenin bir diğer adı da Ahzab’dır. Savaş neticesinde müşrikler mağlup olarak geri çekilmek zorunda kalmışlardı. Artık onlar bundan sonra Müslümanlar üzerine yürüme cesaretini kendilerinde bulamayacaklardı. Beni Kurayza Yahudileri Peygamber Efendimiz’le olan anlaşmalarına göre Hendek savaşında Medine’yi Müslümanlarla beraber korumak zorundaydılar. Fakat bunu yapmadılar. Üstelik anlaşma hükümlerini hiçe sayarak harbin en nazik safhasında müşriklerle işbirliğine gittiler. Hendek sonra Allah Rasulü ordusuyla Beni Kurayza üzerine yürüdü ve bu tehlikeyi bertaraf etti.

628

Kabe ziyareti için yola çıkıldı. Mekke’ye elçi olarak Hz. Osman gönderildi. Hz. Osman’ın müşrikler tarafından şehit edildiği haberini alan Efendimiz, sahabilerinden müşriklerle çarpışma mevzuunda biat aldı. Bu biata Rıdvan biatı denir. Bu haberi alan müşrikler, Hz. Osman’ı serbest bıraktılar. Müşrikler Müslümanların Kâbe’yi ziyaret etmemeleri konusunda çok kararlıydılar. Bunun üzerine Efendimiz’e bir heyet gönderip anlaşma imzalamak istediler. Allah Rasulü, ilk bakışta Müslümanların aleyhinde gibi görünen ama daha sonra lehine dönen anlaşma maddelerini kabul etti. Bu şekilde Mekkeli müşriklerle Hudeybiye barışı imzalandı. Maddelerin detayı şöyleydi: Taraflar 10 yıl harp etmeyecekler. Müslümanlar bu yıl Mekke’ye girmeyecekler, gelecek sene Kâbe’ye gelebilecekler. Medine’deki Müslümanlardan Mekke’ye iltica edenler Müslümanlara iade edilmeyecek, fakat Mekke’den Medine’ye Müslüman dahi olsalar iltica edenler istendiği takdirde geri verilecek. Arap kabilelerinden isteyen Peygamberimiz’le, isteyen de Kureyş’le birleşmekte serbest olacak.

629

Dönemin hükümdarlarına İslam’a girmeleri için mektup gönderildi. Peygamber Efendimiz, İslam’a davet maksadıyla ashabından Dihyetü’l-Kelbi’yi Rum Kayseri Heraklius’a, Amr b. Ümeyye ed-Demri’yi Habeş Necaşi Ashame’ye, Abdullah b. Huzafe’yi İran Kisra’sı Hüsrev Perviz’e, Hatıb b. Ebi Beltaa’yı Mısır Firavun’u Mukavkıs’a, Salit b. Amr’ı Yemame valisi Hevze b. Ali’ye, Şuca’ b. Vehb’i Gassan Meliki Münzir b. Haris b. Ebi Şimr’e gönderdi. Aynı yıl Hayber savaşı yapıldı. Hayber’in fethi ile hemen hemen Arabistan’daki bütün Yahudiler İslam devletine tabi duruma gelmiş sayılıyordu. Ayrıca Bizans’la Mute muharebesi de bu yılda yapıldı.

630

Mekke fethedildi. Kâbe putlardan temizlendi. Mekke fethi ile Kureyş’in hemen hemen tamamı İslam’la şereflendi. Fetih, aynı zamanda civar kabileler, bilhassa Kureyşlilere taraftar bulunan kabileler üzerinde müspet tesirler bırakmış ve onların İslam ve Müslümanlara karşı gönüllerinde sevgi dolu sıcak bir alaka duymasına sebep olmuştu. Bununla birlikte gönülleri hâlâ bu sıcak ilgiden mahrum bulunan ve bu mahrumiyetten sıyrılmak arzusu taşımayanlar da vardı: Sakif ve Havazin kabileleri bunların başında yer alıyordu. Büyük bir ordu hazırladılar ve iki ordu Huneyn’de karşılaştı. Huneyn savaşında Müslümanlar galip geldi. Bizans üzerine Tebük seferi yapıldı. Bizans ordusu giriştikleri savaş hazırlıklarından cesaret edemedikleri için vazgeçtiler ve İslam ordusu karşısına çıkamadılar.

632

Efendimiz veda haccını yaptı. Rahatsızlandı ve ardından 8 Haziran’da vefat etti.

Mart 30, 2007 Posted by | Ümmet, Dünya, Diğer, Duyurular, Efendimize, English, Güncel, Gündem, Genel, Haberler, ibadet, ilahi, islam, Klip, Müzik, Mp3, Türkçe, Türkce Klipler, Turkiye, Video, şiir, العربية | 2 Yorum

Seni ne çok özledik ey Nebiler Nebisi…

Dünyanın en çok naat yazılan dili Türkçedir. Bu aziz toprakların sakinlerinin, ‘alemlere rahmet olarak gönderilen’ Efendimiz’in yer yatağında doğmasına bile gönlü razı değildir. Bu sırdandır ki, tüm zamanların en güzel mevlidini yazmış olan Süleyman Çelebi, ‘Hem hava üzre döşendi bir döşek/Adı Sündüs döşeyen anı melek’ der.

Kendisine dünya siyer ödülünü kazandıran iki ciltlik nefis eserinde Salih Suruç, Allah’ın Sevgilisi’nin doğumunda, Arabistan çöllerinden başlayarak bütün arza nefis bir kokunun yayıldığını söyler ki, bu, Arapça’da, ‘tıyb’ kelimesiyle ifade edilen kokudur, tıyb ‘ruhun kokusu’nu ima eder. Kutlu doğumla birlikte, aslında iş başa dönmüş, Başak burcu başlamış ve varlık kemalini bulmuş, başla son birleşmiş, tevhidin en ileri düzeyi gerçekleşmiş, devr tamamlanmıştır. Efendimiz için, ‘nuru evvel, ba’sı sonra’ denir. İlk yaratılan, O’nun nurudur. Aziz Mahmud Hüdayi’nin görkemli eseri, Hz. Muhammed’in Zuhuru’ndan öğreniyoruz ki, ‘başlangıçta Allah vardı ve O’nunla birlikte bir şey yoktu…’

Sonra Allah, ‘bilinmeyi sevdi ve ilk olarak Muhammedi Nur’u yarattı.’ Adem henüz su ile balçık arasındayken O peygamberdi. Varolan her şeyde Allah’ın Sevgilisi’nin nurundan bir sır, bir hakikat vardır. Bu hikmetten dolayıdır ki, yaratılmış olan her şey, davet ümmeti’dir. O’nun evrensel rahmet ve hidayet çağrısına ‘evet’ diyen ve inanan herkes ise, ‘icabet ümmeti’dir. Efendimiz başlangıçta bir nurdu ve nur suretinde tecessüm etmişti. Allah O’nun bedenini yani Adem (as)’in bedensel kökeni olan vücudunu Celal ve Cemal elleriyle (bir rivayette kozmik zaman olarak) kırk yıl yoğurdu. Aziz Mahmud Hüdayi, kamil insanın prototipi olan Allah’ın Resulü’nün de fiziksel atası olan Adem’in (as) toprağının arzın farklı yerlerindeki kırmızı, beyaz, siyah, sarı topraktan devşirildiğini söyler: ‘Toprağın yapısına göre, Ademoğullarından kimi kırmızı, kimi siyah ve beyaz veya ara renklerden/ırklardan oluştu.’

Alemlere Rahmet olarak gönderildi

Adem’e secde edin emri üzerine Cebrail (as)’den başlamak üzre büyük melekler, mukarreb melekler ve diğer bütün ruhaniler, O’na selam secdesi etmişlerdir. Bir rivayette büyük meleklerin yüz yıl secdede kaldığı söylenir. Bu, ubudiyyet değil, selam secdesidir ve müminlerin birbirlerine verdikleri selam da o muazzam Okumaya devam et

Mart 30, 2007 Posted by | Ümmet, Dünya, Diğer, Edebiyat, Efendimize, Güncel, Genel, Haberler, Hayata dair..., islam, tarih, Türkçe, Yazilar, şiir | Yorum bırakın

Şehid Şeyh Ahmed Yasin in DUA SI / video


Allah’ım! Ümmetin suskunluğunu sana şikayet ediyorum!”
Ben ki kocamış bir yaşlıyım. Kurumuş iki elim, ne kalem tutuyor ne de silah!
Sesimle yeri inletecek güçte bir hatip de değilim!
Ben ki saçları ağarmış, ömrünün son demlerinde, türlü hastalıkların yıktığı ve üzerinde zamanın belalarının estiği biriyim!
Tek isteğim benim gibi, Müslümanların zaaf ve aczinden müteessir olanların yazmasıdır!
Siz ey Müslümanlar! Suskun ve aciz, helak olmuş ölüler!
Hâlâ kalpleriniz sızlamıyor mu, başımıza gelen bu acı felaketler karşısında?
Bir halk yok mu? Hiç mi kimse yok, Allah için ve ümmetin namusu için kızacak?
Şerefli direnişçilerken, bizleri katil teröristler olarak ilan edenlere karşı duracak!
Bu ümmet utanmaz mı, şerefi çiğnenirken? Okumaya devam et

Mart 29, 2007 Posted by | Amerika, Dünya, Diğer, Efendimize, Eğitim, Filistin, Güncel, Genel, Haberler, islam, israel, Klip, Ortadoğu, Siyaset, tarih, Türkçe, Terör, Video, Yahudiler, العربية | 1 Yorum

Peygamberimize iğrenç hakaret !!!!!!!!!!!!!

Peygamberimize SAV hakaretler içeren karikatürler Youtube sitesinde serbestçe yayımlanıyor. Atatürk’e hakaret edilince erişimi engellenen siteye ise sessizlik sürüyor Danimarka’da bir dergide yayımlanan, Hz. Muhammed’e ve İslam dinine hakaretler içeren karikatürler Youtube sitesinde serbestçe yayımlanıyor.

Videolarda Hz. Muhammed’e ve İslam dinine yönelik iğrenç hakaretler yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de erişim yasaklandığında Youtube sitesi yetkilileri daha dikkatli olacaklarını ifade etmişlerdi. Ancak görünen o ki onların dikkatleri ve bizim tepkilerimiz hala yeterli değil.

SESSİZ KALMAYALIM! BU HAYÂSIZ SALDIRIYI DURDURALIM!

Elbette yayın ve ifade özgürlüğünden yanayız ve Youtube ya da her hangi bir sitenin bizimle iletişiminin kesilmesini istemiyoruz. Fakat bu d Okumaya devam et

Mart 19, 2007 Posted by | Araştırma, Dünya, Diğer, Duyurular, Efendimize, Güncel, Gündem, Genel, Haberler, Internet, islam, Peygamberler, Tartışma, Türkçe, Türkce Klipler, Turkiye, Video | 1 Yorum

Abdurrahman Önül – Kırmızı Güller

Mart 16, 2007 Posted by | Diğer, Efendimize, ezgi, Genel, ilahi, islam, Klip, Müzik, Mp3, Türkçe, Türkce Klipler, Turkiye, Video | 3 Yorum

dursun ali erzincanlı – kırk yaşındasın

Mart 13, 2007 Posted by | Diğer, Efendimize, ezgi, Genel, ilahi, islam, Türkçe, Türkce Klipler, Turkiye, Video, şiir | 1 Yorum

Tesbihat-The Tasbihs

Allah’ın isimleri ile yapılan tesbihatın yeni kilibi. Çok seveceksiniz… – The tasbihs (recitation of the attributes of God) with Allah’s names. You’ll love it…

Mart 11, 2007 Posted by | Arabic, Diğer, Efendimize, Genel, ibadet, ilahi, islam, Klip, Müzik, Mp3, Namaz, Türkçe, Turkiye, Video, العربية | Yorum bırakın

İşte Hz. Muhammed s.a.v ‘in doğduğu ev

Mart 10, 2007 Posted by | Araştırma, Ümmet, belgesel, Dünya, Diğer, Efendimize, Genel, islam, Tanıtım, Türkçe, Video | Yorum bırakın

Iranian Child – Remembrance of Fatimat Al-Zahraa

A young Iranian Child, Muhammed Husain Rangbast, reciting the incident regarding the attack on Fatimat Al-Zahraa, the Daughter of Prophet Muhammad, peace and blessing upon him and his family.


Mart 10, 2007 Posted by | Arabic, Ümmet, Dünya, Diğer, Efendimize, English, Güncel, Genel, ibadet, ilginç, Iran, Klip, Konferans, Namaz, SoHBeT, Video, العربية | 1 Yorum

Rasoul Allah

Islamic Anasheed

Mart 10, 2007 Posted by | Arabic, Diğer, Efendimize, English, ezgi, Genel, ilahi, islam, Klip, Müzik, Mp3, Peygamberler, Video | Yorum bırakın

Süleymaniye Dersleri – 9


Prof. Dr. Cevat Akşit, Hadis derslerinde, yorumlarıyla Hz. Peygamberin hayatını ve bugüne yansıyan örnek ahlakını bizlere aktarıyor. Süleymaniye Dersleri, Hadislerin ışığında hayatımızı yeniden düzenleyeme çağırıyor bizleri.

Mart 10, 2007 Posted by | Araştırma, Dersler, Diğer, Efendimize, Eğitim, Genel, ibadet, islam, Konferans, Namaz, Peygamberler, SoHBeT, Türkçe, Türkce Klipler, Video | Yorum bırakın

Süleymaniye Dersleri – 5


Prof. Dr. Cevat Akşit, Hadis derslerinde, yorumlarıyla Hz. Peygamberin hayatını ve bugüne yansıyan örnek ahlakını bizlere aktarıyor. Süleymaniye Dersleri, Hadislerin ışığında hayatımızı yeniden düzenleyeme çağırıyor bizleri.

Mart 10, 2007 Posted by | Araştırma, Ümmet, Dini yazılar, Diğer, Efendimize, Eğitim, Genel, ibadet, islam, Konferans, Namaz, SoHBeT, Türkçe, Video, İnsan | Yorum bırakın

Süleymaniye Dersleri 3

Prof. Dr. Cevat Akşit, Hadis derslerinde, yorumlarıyla Hz. Peygamberin hayatını ve bugüne yansıyan örnek ahlakını bizlere aktarıyor. Süleymaniye Dersleri, Hadislerin ışığında hayatımızı yeniden düzenleyeme çağırıyor bizleri.

Mart 10, 2007 Posted by | Dersler, Diğer, Efendimize, Eğitim, Güncel, Genel, ibadet, islam, Konferans, Namaz, SoHBeT, Türkçe, Video | Yorum bırakın

Süleymaniye Dersleri 1

Prof. Dr. Cevat Akşit, Hadis derslerinde, yorumlarıyla Hz. Peygamberin hayatını ve bugüne yansıyan örnek ahlakını bizlere aktarıyor. Süleymaniye Dersleri, Hadislerin ışığında hayatımızı yeniden düzenleyeme çağırıyor bizleri.

Mart 10, 2007 Posted by | Ümmet, Diğer, Efendimize, Eğitim, Genel, ibadet, islam, Konferans, Namaz, SoHBeT, Türkçe, Video | Yorum bırakın

super bir belgesel “Hz.Muhammed”

Mart 10, 2007 Posted by | Ümmet, belgesel, Dünya, Diğer, Efendimize, Eğitim, Genel, islam, Peygamberler, Türkçe, Video | Yorum bırakın

Dursun Ali Erzincanlı-Onlar

Mart 10, 2007 Posted by | Ümmet, Diğer, Efendimize, ezgi, ilahi, islam, Müzik, Mp3, Türkçe, Türkce Klipler, Video | Yorum bırakın

Sami Yusuf – Hasbi Rabbi

Mart 10, 2007 Posted by | Arabic, Efendimize, English, ezgi, Genel, ilahi, islam, Müzik, Mp3, Türkçe, Türkce Klipler, Video | 1 Yorum

Dursun Ali Erzincanlı (Video Klip) – Uhud

Mart 10, 2007 Posted by | Ümmet, Efendimize, ezgi, ilahi, islam, Müzik, Mp3, Türkçe, Video | 1 Yorum